Skip links

Euro 7: el Consell Europeu adopta la seva posició

El passat dia 25, el Consell Europeu ha adoptat la seva posició sobre les emissions de turismes, furgonetes, autobusos i camions. 

És de destacar que la UE manté els límits d’emissions més baixos a nivell mundial i que la posició del Consell és adoptada pels Ministres de Indústria, actualment sota la presidència espanyola.

Aquest ajornament temporal de dos anys de la proposta és més sensata que el inicialment plantejar per la comissió europea. Va en la bona línia si tenim en compte l’estret marge de maniobra temporal dels fabricants de vehicles.

Anfac estima que el cost afegit per unitat és de tres mil euros en vehicles comercials lleugers i onze mil en els vehicles comercials els pesats. El motiu és que cada marca ha de revisar els models que produeix, el que suposa afegir costos d’implementació tecnològica, redisseny, homologació, testos i la càrrega burocràtica que comporta.

Actualment, les marques estan invertint i preparant-se per assolir els compromisos de descarbonització previstos per l’any 2035 de zero emissions i que l’adequació a la normativa europea suposa una inversió addicional. 

En fi, és una decisió molt més sensata i equilibrada que la que plantejava inicialment la comissió europea, amb tant poc marge temporal.