Skip links

Catalunya pateix una davallada en les matriculacions

Juliol, finalment, convida a una forta reflexió pel que fa a les xifres absolutes de les matriculacions. En primer lloc, hem de tenir en compte la seva transcendència, ja que la diferència d’indicadors de matriculacions d’automòbils de turisme entre el conjunt espanyol i el territori català és notòria. Diem això pels 7 punts de diferència percentual entre ambdós casos. El percentatge nacional se situa en un 29% de baixada i a Catalunya és del 36%.

La diferència rau en el comportament del mercat rentacar o llogater. A Catalunya baixa un 48,40% i en el conjunt nacional puja un 15,30%. Això es deu al procés de concentració dels gestors de flotes de lloguer en altres indrets de l’Estat i per una raó de costos impositius, més concretament en l’Impost sobre les emissions de vehicles català CO2. En canvi, el mercat particular català s’ha comportat lleugerament millor que l’espanyol, concretament un 38,60% respecte el conjunt de l’estat espanyol. El canal d’empresa en els dos territoris se situa en un 25%.

En definitiva, un conjunt de factors ha provocat aquests indicadors negatius. En el sector preveiem un impacte en positiu per la davallada de l’Impost de Matriculació que ha entrat en vigor aquest mes. Però no ajuda gens la manca de microxips i la falta de producte que afecta algunes marques, especialment les europees. Aquest motiu és decisiu. 

La pandèmia afecta més ara que el 2020

Altres factors deriven de l’increment dels contagis per Covid-19 que han frenat el mercat i, per tant, aquest no acaba de tenir prou confiança. Tampoc ajuda la circumstància que el mes de juliol del passat 2020 fos un mes extraordinàriament bo i que va presentar pràcticament el mateix resultat que el mes de juliol de 2019. Això és conseqüència de l’alteració del mercat durant la primera onada de pa pandèmia.

L’any passat, la demanda va estar retinguda durant els mesos de confinament. Constatem un canvi de comportament del comprador i com la relació entre vehicle usat i nou creix a favor de l’usat. La situació d’incertesa general derivada dels recents anuncis de de la UE, des de la seva Comissió, i l’evolució de l’economia provoquen aquesta nova situació. En aquest punt, hem de destacar que més del 50% de les transferències de VO corresponen a automòbils de la franja de deu o més anys d’antiguitat. Sense suport administratiu per la retirada dels vehicles de major antiguitat, els seus titulars els venen i continuen circulant.

Vehicles elèctrics

Un altre aspecte a analitzar és el dels vehicles elèctrics. A Catalunya baixa el número d’automòbils elèctrics purs respecte els dos anys anteriors. Aquest mes s’han venut 232 unitats, al mes de juny 237 unitats i 216 l’any 20219. El pes dels automòbils elèctrics en el conjunt de matriculacions és del 2,1%. Aquesta dada representa la realitat del mercat i posa de manifest i amb cruesa el que estem vivint. I per això, els objectius que anuncia la Comissió Europea són totalment irrealsMalgrat que l’oferta d’automòbils elèctrics és cada dia més completa, els compradors no s’animent a comprar per raó de preu, autonomia i manca d’una xarxa de recàrrega adient.

La motocicleta tampoc dona resultats

Per acabar, també hem de fer referència al comportament del mercat de la motocicleta, que no ha tingut el comportament esperat, atenent que juliol és un mes tradicionalment bo. I el més rellevant és la gran davallada de matriculacions de ciclomotors. El mes de juliol de 2020, moltes empreses de serveis de vehicle compartit van adquirir flotes d’elèctrics però aquest any no està essent així. Les matriculacions de flotes de ciclomotors desvirtua el mercat del comerç de ciclomotors, que continua mantenint un pes poc significatiu pels comerciants de vehicles de dues rodes.

Us enllacem amb totes les dades, les comparatives i les gràfiques corresponent, a través del nostre Infogram de juliol.

INFOGRAM DE JULIOL