Skip links

El MOVES catalán representa el 20% de la dotación en toda España

El pressupost del programa Pla Moves III té una dotació de 626,4 milions d’euros per a tota Espanya i a Catalunya corresponen 125,4 milions, és a dir, un 20% del conjunt estatal. Aquesta dotació s’assigna a parts iguals a les dues línies del pla ja marcades, que són l’adquisició de vehicles nous i noves infraestructures de punts de recàrrega.

La Generalitat ja té disponibilitat de fons per liquidar els ajuts

Tan important o més que la dotació pressupostària, és la disposició efectiva del pressupost. Així doncs, a la Tresoreria de la Generalitat ja s’han ingressat 65,7 milions d’euros. Amb data 31 d’agost de 2022, el pressupost per adquisició de vehicles està compromès en un 72%, que correspon a 10.993 expedients administratius, mentre que la mitjana per ajut és de 4.112 euros. Dels expedients estan resolts 7.565.

Ara, fem el mateix exercici per a les noves infraestructures de punts de recàrrega i veiem que està compromès el 76% del pressupost, és a dir, l’equivalent a 5.873 expedients amb una mitjana per ajut de 8.113 euros. Dels expedients estan resolts 2.383.

Les transferències econòmiques al ciutadà ja han començat

S’han transferit als ciutadans 620.000 euros, una quantitat minsa i que no suposa ni un 1% de les ajudes sol·licitades. La gestió administrativa vinculada als ajuts és molt carregosa. Les pautes de treball de les administracions autonòmiques venen dictades des del govern central i les resolucions i pagaments triguen.

Fecavem demana la rebaixa temporal del tipus d’IVA, en comptes de les ajudes

El Moves a Catalunya té un impacte molt positiu. Aquest pla no pretén incentivar la venda de vehicles, però sí influencia en el canvi d’hàbits de la ciutadania. Les dades de matriculacions evidencien un canvi de tendència cap a les motoritzacions que impulsa aquest Pla. I ho podria ser més si l’ajut es descomptés en el moment de sol·licitar-lo en lloc d’haver d’esperar terminis que superen amb escreix l’any. Per tot això, Fecavem veu necessari eliminar tanta gestió administrativa i demana simplificar la tramitació rebaixant temporalment el tipus d’IVA i haver de patir aquest tortuós procés de les ajudes que mortifica no només als ciutadans, sinó els tècnics que els gestionen.