Skip links

Abril, mes clau per donar a conèixer l’aliança Mou-te per Barcelona

Aquest mes d’abril, des de Fecavem i el Gremi del Motor, iniciem un cicle de reunions amb els representants de diverses entitats públiques per donar a conèixer el contingut de les al·legacions al Pla Director Metropolità Urbà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB. L’esmentat Pla Director preveu reduir la presència del vehicle privat en un 50% i que el seu espai l’ocupi el transport públic. Una proposta que 21 entitats han recorregut presentant al·legacions i que, ara, inicien tot un seguit de reunions per exposar-ne els motius i aportar alternatives. 

Durant el mes de març que ara tanquem, els socis i sòcies d’aquestes entitats han tingut l’oportunitat de respondre una enquesta d’opinió sobre l’esmentat pla, que donarem a conèixer en el marc d’una propera roda de premsa.

Conjuntament, aquestes entitats representem una aliança heterogènia d’entitats de sectors claus de Catalunya, concretament del sector de l’automoció, comerç i serveis, indústria, transport i logística. Des de la nostra entitat, hem constatat en aquests anys que l’urbanisme incideix en la mobilitat. Ho vam aprendre amb l’urbanisme tàctic de Barcelona ciutat, orientat a reduir perjudicant l’ús del vehicle privat. En propers butlletins ampliarem aquesta informació amb les accions que anirem portant a terme.