Skip links

S’activa el compte enrere de les ZBE pel 2023

Entrem en un quadrimestre clau. Les noves zones de baixes emissions, ZBE, que s’implantaran arreu del nostre territori, obren un nou escenari de mobilitat l’any vinent i condicionaran substancialment el mercat de vehicles de motor per aquest 2023.

Les ZBE tenen com a objectiu restringir progressivament l’accés, la circulació i l’estacionament dels vehicles més contaminants per millorar la qualitat de l’aire i mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

En aquests moments, les administracions públiques estan ultimant el seus respectius marcs regulatoris i plans a implementar els nous límits d’emissions ambientals, dins del seu àmbit territorial.

Les experiències adquirides des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona són claus en les noves ZBE del 2023. El Gobierno, a  través del Ministerio de Transición Ecológica d’Espanya, ha aprovat el marc normatiu aprofitant l’experiència de Barcelona. I la Generalitat ha pres un paper director, coordinant la seva implantació al seu territori. 

Així doncs, la regulació jurídica mereix una importància cabdal, a la vista de la sentència que va anular les ZBE aprovades per l’Ajuntament de Barcelona. Els serveis jurídics públics seran molt curosos perquè no torni a passar.

Per la seva banda, el mercat de vehicles de motor queda afectat, algunes coses en positiu i altres no tant. Davant d’això, cal que els professionals del motor es preparin i analitzin pros i contres, davant un canvi que ara ja no es limita a la metròpoli de Barcelona, sinò que s’estén a nivell nacional i internacional. 

Hem de ser conscients que els vehicles sense distintiu ambiental són l’objectiu i arribat aquest punt, hem de destacar una de les conclusions d’un destacat gestor de les ZBE, en el sentit que un dels efectes induïts de la restricció dels vehicles sense distintiu és que ha produït una reducció molt significativa de la circulació de vehicles amb etiqueta groga. Ens agradi més o menys, arribem a aquesta conclusió amb les dades a la mà.

En la presa de decisió de compra dels ciutadans, el criteri mediambiental té cada vegada més importància per les ajudes que pugui obtenir tipus MOVES, per la tranquilitat d’adquirir un vehicle amb llarga vida per endavant i per la preocupació creixent per les emissions mediambientals. Així ens ho fan saber els nostres agremiats.

Per tot plegat, aquests mesos finals d’any estarem atents a les novetats i cal mirar de transformar aquesta restricció progressiva dels vehicles més contaminants en una oportunitat, així com conèixer com es concreten les afectacions per a poder atendre les dubtes dels ciutadans i clients que us consultin.