Skip links

Any 2023, clau per a la ZBE

La regulació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) s’ha aprovat pel Reial decret el dia 27 de desembre, amb la finalitat de millorar la qualitat de l’aire i mitigar el canvi climàtic. Tots veiem o llegim notícies que ens alerten i les ZBE són les mesures presentades pel govern espanyol.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha facilitat els requeriments perquè les entitats locals puguin desenvolupar el seu projecte de Zones de Baixes Emissions ia més i en paral·lel, el Govern els ha dotat de finançament per impulsar una mobilitat més sostenible i inclusiva i amb menor impacte ambiental.

Aquest finançament públic s’atribueix a les administracions públiques perquè impulsin un canvi modal on el principal beneficiari és el transport públic, en detriment de la resta d’opcions de transport. Aquest Reial decret és imprescindible per al desenvolupament dels projectes ZBE i arriba només quatre dies abans de la implantació obligatòria de les ZBE per als municipis obligats. És un marge de temps tan estret que és d’impossible implantació.

Tampoc no ajuden les eleccions municipals del maig: com que les restriccions generen reaccions favorables i contràries als qui les imposen, no és el moment d’assumir riscos. Sens dubte, els propers mesos anirem coneixent els projectes ZBE i estarem molt atents a la seva lletra petita.

Un projecte de ZBE no és una carta blanca per al seu promotor i això pren una rellevància especial per als partits polítics dogmàtics. Per evitar situacions indesitjades, cada projecte ha de respectar un procediment laboriós i complex, elaborar un projecte detallat i obtenir els recursos financers per desenvolupar-lo.

Per part nostra i com a entitat que agrupa empreses que ofereixen als seus clients solucions de mobilitat mitjançant vehicles de motor, vetllarem perquè l’ús d’aquests vehicles sigui adequat; que els projectes a les diferents àrees urbanes siguin homogenis entre si, per dotar de seguretat jurídica particulars i empreses; que es compatibilitzi el desenvolupament econòmic i la qualitat de l’aire; que s’atengui que no tots els desplaçaments d’origen a destí són iguals; que les mesures siguin adequades i suficients sense excessos, coherents i proporcionades; que no perjudiquin les zones contigües; que incentivin la renovació del parc; que les mesures que s’adoptin estiguin justificades per la seva eficàcia; que es respectin els nostres drets de participació de la ciutadania; que s’apliquin criteris homogenis pel que fa a la distribució de mercaderies entre ZBE contigües; que la senyalització de les ZBE sigui clara i homogènia per a la ciutadania; que s’estableixi una xarxa de recàrrega compassada al creixement del parc.

En definitiva, aquest 2023 tenim com a repte seguir la implantació dels projectes i estarem molt atents i treballant per a un objectiu compartit com ho és la millora de la qualitat de l’aire i la mitigació del canvi climàtic.