Skip links

Aprovat el padró provisional de l’impost C02

L’Impost CO2, finalment, tira endavant. Un cop aprovat el padró provisional corresponent a l’exercici 2020 de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, es comunica que la seva exposició pública es produirà a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya de l’1 al 15 de maig de 2021, ambdós inclosos. Per tant, un cop finalitzat el tràmit d’exposició al públic, les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies hàbils per a presentar al·legacions i aportar els documents, els justificants i les proves que considerin oportuns.

D’aquesta manera, l’Agència Tributària de Catalunya ha aprovat el padró provisional corresponent a l’exercici 2020 de l’Impost d’Emissions de Diòxid de Carboni dels Vehicles de Tracció Mecànica i ha anunciat la seva exposició pública. 

ACCEDEIX A L’EDICTE DEL 19 D’ABRIL

Resolem els teus dubtes!

Davant la incertesa que crea aquest impost, únic a tot l’Estat espanyol, amb finalitats recaptatòries i imposat sense suficients arguments ni explicacions a la ciutadania, hem elaborat una breu guia de preguntes.

Quan es pot consultar?

De l’1 al 15 de maig de 2021, ambdós inclosos.

On es pot consultar?

A la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

Com es pot consultar?

De dues maneres:

  • Accés amb NIF i matrícula (consulta bàsica): tan sols permet consultar un únic vehicle per titular, no un cada vegada. A més, no permet realitzar-hi cap altra mena de gestió, com ara correcció de dades, al·legacions o domiciliació. Aquests aspectes només es podran realitzar accedint amb identificació digital. El procediment és el següent: caldrà introduir el NIF i la matrícula del vehicle del que es sigui titular i un número de mòbil a través del qual, rebreu un SMS amb el codi d’accés.
  • Accés amb identificació digital (consulta completa). Permet una consulta completa del padró i realitzar gestions sobre tots els vehicles dels que es sigui titular. Per exemple: sol·licitar la modificació de dades que puguin ser errònies o incompletes, domiciliar el pagament o consultar les gestions realitzades en relació a aquest impost. El procediment es fa mitjançant identificació digital. Pel que fa a les persones jurídiques es basen en qualsevol dels sistemes reconeguts per l’AOC. I les persones físiques també hi poden accedir amb idCat Mòbil -lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil-. L’alta a l’idCAT Mòbil es pot demanar telemàticament, sense necessitat de desplaçaments.

No estic d’acord amb les dades del padró: té solució?

Evidentment, sí. En el cas de dades incorrectes, si el vehicle està exempt per persona de mobilitat reduïda o hi ha el dret a una bonificació per vehicle clàssic, es poden presentar al·legacions a la proposta de liquidació a través de sol·licituds de modificació del padró. El procediment estarà obert a partir del 17 de maig i fins al 4 de juny de 2021. 

Com es poden presentar les al·legacions al padró?

Es pot fer telemàticament, des de la mateixa consulta del padró provisional. 

Per què és important consultar el padró?

El padró provisional té caràcter de proposta de liquidació per a cadascun dels obligats tributaris, i una vegada transcorregut el termini per presentar al·legacions, marcat fins el 4 de juny, ja no es podrà recórrer fins al padró definitiu. En aquest cas, tan sols quedarà la via del recurs.

Així doncs, no s’enviarà cap notificació per correu al domicili fiscal fins la notificació de l’import a pagar a partir de l’octubre 2021 i només als qui encara no hagin fet el pagament a través de la seu electrònica. En aquell moment ja no serà possible fer al·legacions, només un recurs i perquè quedi en suspens i no es cobri fins a la seva resolució caldrà garantir l’import, els interessos de demora i recàrrecs.

En quin termini s’ha de pagar l’impost del 2020?

A partir de l’1 de setembre de 2021 a través de la seu electrònica de l’ATC i des de  les pantalles de consulta del padró definitiu. En paral·lel, a partir del mes d’octubre d’aquest 2021, i en el cas que no s’hagi realitzat ja el pagament, es rebrà una notificació al domicili fiscal del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés.

Puc domiciliar el pagament?

Sí. Quan es publiqui el padró provisional i fins el 15 de juliol de 2021, es podrà domiciliar per a la quota 2020 i successives sempre que s’hagi accedit a la consulta del padró amb identificació digital. Les sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data tenen efectes per als exercicis següents. La domiciliació del pagament dels exercicis futurs també es pot sol·licitar en el moment d’efectuar l’ingrés del deute a les entitats financeres col·laboradores.

Té algun avantatge domiciliar el pagament?

Es bonifica la quota a pagar en un 2% sempre que, a més, s’opti sense estar-hi obligat per a rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya a través de mitjans electrònics.

Calendari de l’impost

Repassem les dates per tenir-ho clar:

  • 01/05/2021-15/05/2021. Padró provisional, amb publicació i consulta
  • Fins el 04/06/2021. Data límit per presentar al·legacions
  • 01/09/2021-15/09/2021: Padró definitiu i publicació

Pagament

A partir de l’1 de setembre comença el període de pagament a través de la seu electrònica de l’ATC i des de les pantalles de consulta del padró definitiu. Si no s’ha fet el pagament, a partir del mes d’octubre del 2021, es rebrà una notificació al domicili del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés.

En vols saber més?

Consulta la darrera actualització al portal de l’Agència Tributària Catalunya, dins l’apartat de Preguntes freqüents relatives a l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.