Skip links

L’arribada imminent de les ZBE i com afrontar-ho

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica del 2021 obliga a les ciutats i els municipis d’Espanya que superin els 50.000 habitants a establir una Zona de Baixes Emissions (ZBE) abans del 31 de gener del 2024. Les ZBE són àrees urbanes on s’estableixen restriccions de trànsit als vehicles amb més emissions, per tal d’impulsar la mobilitat sostenible i complir els plans de millora de la qualitat de l’aire i la descarbonització.

Tanmateix, avui dia només onze ciutats tenen implementada una ZBE, una petita minoria de les 149 ciutats amb més de 50.000 habitants. Recentment, amb l’arribada imminent de la data límit per a la seva implantació, els ajuntaments estan començant a treballar el disseny de les Zones de Baixes Emissions. Per tal de facilitar aquest procés de definició als Ajuntaments, des d’ANFAC s’ha elaborat una proposta sobre el contingut i les característiques de les ZBE’s.

Aquest document ja s’ha compartit amb tots els alcaldes dels municipis que estan obligats a implementar les ZBE, juntament amb una fitxa de situació del parc del seu municipi. És un document didàctic i proactiu, molt en línia amb les consideracions elaborades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Per tal d’aconseguir una implantació de Zones de Baixes Emissions harmonitzades i en línia amb la proposta d’ANFAC, us demanem que tots aquells concessionaris ubicats a municipis de més de 50.000 habitants compartiu la proposta adjunta amb les autoritats locals, si és possible en reunions presencials.

Estem convençuts que el document és un resum pràctic que pot ser de gran utilitat per als responsables dels municipis afectats i per minimitzar les diferències entre municipis en la definició de les respectives Zones de Baixes Emissions. Us fem arribar el document en format pdf.