Skip links

Aspectes clau de la Comissió multimarca celebrada el passat 5 de maig del 2022

El president del Gremi del Motor, Jaume Roura i Calls, i el president de la Comissió Multimarca, Jordi Ratera, van reivindicar en la darrera sessió organitzada pels associats, que el Gremi constitueix el punt de trobada i connexió entre els empresaris del sector i és necessari per vetllar pels interessos comuns. Així doncs, la trobada va derivar en unes conclusions que han suscitat l’interès per reflexionar i mirar de dur a terme en els propers temps. Les detallem a continuació.

Etiquetes grogues

En la darrere reunió de la comissió, es va crear un grup de treball composat per Jordi Ratera, d’Automóviles Ratera; Daniel Ortuño, d’Automóviles Ortuño; Victor Navajas de 3DARC; Óscar Rojas de Trocauto; i Óscar Jiménez d’Iberauto. Tots plegats, van treballar per aconseguir que cap restricció afecti els vehicles amb etiqueta groga.  La tasca del Gremi del Motor i el grup s’han complementat. La nostra entitat de la província de Barcelona, defensa els empresaris i, en canvi, la comissió va impulsar una campanya de queixa ciutadana dirigida als afectats per les restriccions. Les queixes les van canalitzar a l’Ajuntament, l’AMB i el Síndic de Greuges. En aquests moments, no hi ha cap norma vigent que restringeixi l’ús dels vehicles amb distintiu groc. Conclusió? Un èxit.

El 2023 tindrem més ZBE a Catalunya

Hem d’adaptar-nos a la nova realitat. L’any 2023 hi haurà fins a 23 noves Zones de Baixes Emissions, (ZBE), a les poblacions de més de 50.000 habitants, amb l’objectiu de perseguir tenir un aire més net. Així es vol respondre a una demanda social i científica. També té un efecte dinamitzador i de renovació del mercat. En pocs mesos, les ZBE no només estaran a Barcelona sinó a tot Espanya. Així jugarem tots amb les mateixes regles.

Com seran les noves ZBE?

Dins del perímetre de les ZBE, els vehicles sense distintiu no podran circular i algunes vies es pacificaran i, per tant, el vehicle ja no hi podrà accedir. El govern espanyol ha confeccionat una guia per als municipis obligats a implantar-les i ara està elaborant un Decret que amplia la regulació de les ZBE.

Sentència judicial que anul·la la ZBE a Barcelona

Hem celebrat la sentència judicial que anul·la les ZBE. És un cop d’efecte important perquè ens escoltin i a l’Ajuntament de Barcelona perquè vegin que no poden anar tant a la seva. La sentència judicial no és ferma i les ZBE continuen vigents perquè l’Ajuntament l’ha recorreguda en cassació. Hi ha entitats recurrents que han demanat al Tribunal, l’execució provisional de l’anul·lació.

La segmentació dels vehicles amb etiqueta groga

L’etiqueta groga s’ha de segmentar de la següent manera i demanem un calendari o moratòries pels seus titulars:
• Turismes i comercials lleugers de benzina Euro 3/III comercialitzats fins a l’any 2005. El proper 2024, el de menys antiguitat tindrà 19 anys.
• Turismes i comercials lleugers Dièsel Euro 4/IV comercialitzats fins a l’any 2009. El proper 2024, el de menys antiguitat tindrà 15 anys. Cal una moratòria temporal per a la seva retirada.
• Turismes i comercials lleugers Dièsel Euro 5/V comercialitzats fins a l’any 2015. El proper 2024, el de menys antiguitat tindrà 9 anys però hi titulars amb automòbils quilòmetre zero dels anys 2016 i 2017, finals de sèrie. Cal una moratòria temporal ampliada.
• Els vehicles de mercaderies i de viatgers de més de vuit places segueixen un patró semblant.
Les motocicletes Euro II/2 que es van matricular fins a l’any 2006. El proper 2024, el de menys antiguitat tindrà 18 anys.

La Generalitat de Catalunya vol més ZBE

l’actual Govern de Catalunya, elabora el seu propi full de ruta de les ZBE per estendre a les poblacions de més de 20.000 habitants a partir de l’any 2025. I així, anar més enllà en la seva aplicació. Hem demanat participar per vetllar pels interessos del sector.

El vehicle a motor a Barcelona, qüestionat

La ciutat de Barcelona condiciona la resta de la província i el conjunt de Catalunya. Estem defensant l’ús del vehicle a motor perquè el govern municipal en diferents fronts el qüestiona. Destaquem:
• Via Laietana: les obres a Laietana estan iniciades tot i que fins a 22 col·lectius es van oposar. Hem iniciat una acció judicial per anular la reforma i demanar mesures cautelars. Anem de la mà de Foment del Treball, Barcelona Oberta i tot el sector empresarial i comercial.
• Les superilles i eixos verds redueixen substancialment l’ús del vehicle a motor i reconfiguren la ciutat perjudicant comerços i automoció. Hem presentat al·legacions i iniciarem acció judicial en cas de desestiment.
• El Pla d’Usos de l’Eixample afecta els negocis d’automoció i estem preparant al·legacions per iniciar una acció judicial en cas de desistiment.

Missatge de Jordi Ratera als associats

A continuació, us traslladem la carta que l’empresari Jordi Ratera, d’Automòbils Ratera, vol enviar a tots els associats com a president de la Comissió Multimarca.

Apreciado compañero/a,

Como Presidente de la Comisión Multimarca del Gremi del Motor quería expresaros mi preocupación por la baja asistencia de la reunión programada ¡el pasado día 5 de mayo.

Somos casi 200 empresas multimarca agremiadas, se han mandado correos anunciándolo y recordándolo, se llamó a muchos de ellos para comunicarles la importancia de esta reunión dentro de nuestro sector, , unos no podían y otros si, y el día de la reunión se conectaron contadas empresas.

El Gremi del Motor nació hace muchos años con la necesidad de juntar fuerzas entre todas las empresas asociadas para poder dar solución a los problemas que nos afectan. Cada etapa ha tenido su particular problemática y entre todos hemos intentado siempre darle solución. El Gremi no tiene una varita mágica, es lo que es y lo integran unas personas que llegan donde llegan, siempre velan por los intereses de los asociados y es necesario el contacto directo para contrastar puntos de vista, argumentos e ideas.

Esta reunión era de máxima importancia dados los puntos a tractar que son de máxima actualidad y nos afectan directa y diariamente a cada uno de nuestras empresas. Hace un año aproximadamente se formó un grupo de trabajo, de cinco personas para trabajar directamente en la defensa de la libre movilidad del vehículo particular en las ciudades. Nos hemos reunido con diferentes plataformas e instituciones, intentando solucionar o como mínimo ordenar la ZBE y el etiquetaje; nos hemos reunido con AMB, Racc, plataformas de las redes sociales.  Se creó una herramienta para poder hacer una queja conjunta al Síndic, al Ayuntamiento y a AMB, y dio sus frutos.

No hemos conseguido victorias definitivas, pero queríamos comunicaros nuestro trabajo y pediros ayuda para intentar -entre todos- ver qué línea debemos seguir de aquí en adelante. Mi preocupación llega cuando veo la baja asistencia en una reunión telemática a la que se puede asistir sin desplazarse, a las 13 horas de un día laborable al mediodía.

Creo que esta no es la actitud y que debe cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Hoy en día están triunfando las plataformas que no es más que un conjunto de empresas. Creo que entre todos los empresarios que nos dedicamos al Vehículo de ocasión podemos conseguir muchas cosas, pero juntos. Por separado somos muy vulnerables hoy en día frente a las plataformas.

Por todo ello, os invito y os pido que en futuras reuniones hagáis un esfuerzo en asistir a estas reuniones, las ideas, el pensamiento y la fuerza de todos nos ayudara a encontrar la mejor manera de segur adelante. Tanto Daniel Ortuño como yo estamos siempre disponibles para cualquier consulta que queráis hacernos o cualquier idea que podáis aportar.

Un saludo,

Jordi Ratera Aparicio

Gerente de Automóviles Ratera

Vídeo de la Comissió

Des del nostre canal de youtube podeu recuperar la sessió de forma íntegra