Skip links

Assemblea i Junta Directiva del Gremi del Motor abans de vacances

El passat set de juliol, el Gremi del Motor va celebrar l’Assemblea i la Junta Directiva per avaluar la feina feta abans de marxar de vacances. A grans trets, considerem que l’impacte de la Covid-19 ha condicionat marcar un únic objectiu: arribar a 2021. Amb aquest repte treballem per superar una crisi econòmica que genera incertesa cada vegada que la societat pateix un rebrot inesperat, una amenaça de confinament o el risc de col·lapse dels equips sanitaris del nostre país. Durant la reunió es va aprovar el resultat econòmic equilibrat de l’entitat per l’any 2019, es va aprovar el pressupost de l’any 2020, una previsió incerta atenent a la situació general, i es va aprovar la Memòria Institucional 2019. En la seva intervenció, el President Jaume Roura va revisar l’actualitat del sector i del Gremi, abordant aspectes com la representació en diferents taules de treball públiques i privades, la preocupació per les mesures restrictives que afecten a l’ús dels vehicles a motor, la negociació dels convenis laborals i l’estat dels expedients temporals d’ocupació que ens afecten. I finalment dels canvis en l’organigrama de l’entitat succeïts en els darrers mesos, amb el propòsit d’enfortir-la.

Descarrega’t la Memòria 2019 del Gremi del Motor