Skip links

Carta conjunta amb UPM i Foment al conseller Calvet

Fecavem, UPM i Foment demanen que ciutadans i empreses catalanes titulars de vehicles no hagin de pagar el nou Impost d’Emissions de CO2, un impost que no afecta a cap altra comunitat autònoma espanyola.

En una carta conjunta de la Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció Fecavem, la Unió Patronal Metal·lúrgica UPM i Foment del Treball Nacional, les tres entitats han fet arribar al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Honorable Damià Calvet, la necessitat de deixar sense efecte fins a finalitzar la pandèmia i, com a mínim l’any 2023, el nou Impost que grava als titulars de vehicles de tracció mecànica, per a les emissions de diòxid de carboni que generen.

Afirmen que no és el moment d’incrementar la pressió fiscal mentre dura la crisi generada per la Covid. El motiu fonamental és que aquest nou exercici marcat per l’evolució epidemiològica que comença no fa preveure bons escenaris a curt ni a mitjà termini. Tampoc no és el moment d’introduir en aquest marc un nou impost que afecta a la ciutadania en el seu conjunt i a les empreses i incrementa la pressió fiscal. Aquest ajornament que es proposa no comporta cap exempció, sinó que es posposa la seva entrada en vigor, atenent a la gravetat social i econòmica vigent.

La recaptació que  genera el nou impost no compensa l’esforç dels contribuents

A efectes recaptatoris, aquest nou impost no aporta una contribució significativa a les arques de la Generalitat i lamenten que no es tingui en consideració l’esforç que suposa a molts ciutadans i empreses afectats per expedients d’ocupació (ERTO), les restriccions i

l’endeutament que han patit per fer-ne front. Per tot plegat, no ho poden assumir en aquests moments tan incerts i complicats.

L’automoció, compromesa en l’objectiu d’abordar el canvi climàtic

El sector manifesta el seu compromís per frenar el canvi climàtic i demana impulsar polítiques verdes que accelerin la transformació del sector de l’automoció cap a les baixes emissions o zero i, sobretot, mirar de recuperar l’economia del país, tot això  sense menystenir a una de les principals branques generadores d’activitat, exportació i ocupació com és l’automoció, amb un PIB estimat de l’entorn del 10%. El joc d’equilibris és difícil, però cal tenir un ordre de prioritats si volem, entre tots, tirar endavant.

D’altra banda, fins el mes de maig, la ciutadania i les empreses no disposaran del cens per saber aquest nou cost al que hauran de fer front si, finalment, no es repensa la situació. El desconcert i les explicacions algorítmiques que ho permetin entendre són inexistents.

Des de les tres patronals, es comprometen a suplir aquesta manca d’informació ja que estem davant d’impostos que poden arribar al voltant dels 200 euros.  A més, també cal conèixer les peculiaritats de cada cas. A tall d’exemple, els vehicles antics i els que tinguin el reconeixement de clàssics han aconseguit la bonificació del 100% com a matrícula històrica que conserven.