Skip links

Coneix les novetats en Vehicles fora d’ús, VFU

Hi ha novetats administratives que afecten el sector de l’automoció i en concret a les matriculacions. Us ho detallem en tres apartats:

Vehicles al final de la seva vida útil: nou Reial Decret 265/2021
Aquest reial decret en data de 13 d’abril del 2021, modifica el Reglament General de Vehicles que permet incloure la nova directiva de la Unió Europea al dret espanyol en la millora de la gestió dels vehicles al final de la seva vida útil d’una manera homogènia i donar major seguretat jurídica als operadors. L’objectiu és millorar l’economia circular aplicada als vehicles a motor. Et detallem totes les seves especificacions.

INFORMACIÓ VFU

Reglament General de Vehicles
Aquesta mesura s’orienta a sanejar el parc mòbil, eliminant vehicles d’una situació anòmala i contenir la tendència de creixement del parc i la seva mitjana d’edat. Hi ha canvis en: la baixa temporal i definitiva, baixes per exportació i vehicles declarats sinistre total. Tens tot el detall al nostre link.

INFORMACIÓ REGLAMENT

Matriculació de vehicles procedents del Regne Unit
El Brexit comporta canvis en l’automoció. Els més immediats es basen en la matriculació de vehicles, tant nous com usats, procedents d’aquest país ja que deixen de ser aplicables les normes comunitàries en matèria de duanes i IVA. Clica per estar-ne informat!

INFORMACIÓ REGNE UNIT