Skip links

Cursos de formació sobre flux de taller amb Glasurit

Des del Gremi del Motor, us apropem un curs formatiu bàsic per enriquir l’aprenentatge en els nostres sistemes de distribució i taller: el Curs de Formació sobre flux de taller, B1, Workflow Seminar. Així doncs, comprendre com es relacionen el flux de treball i els procediments tècnics usats en un taller de xapa i pintura amb el rendiment empresarial, així com el significat, càlcul i interpretació dels principals indicadors de gestió del taller són els objectius que tractarà.

Aquest curs ajudarà que els delegats a conèixer els principals indicadors de mesurament del rendiment del negoci de la carrosseria. També oferirà l’oportunitat de descobrir els principals factors que afecten cadascun d’ells, i per tant com influir en el seu resultat final.

A qui va dirigit?

El gup objectiu són els caps de taller, caps de postvenda, i directors/gerents de tallers de reparació de vehicles.

Contingut del curs

Ho dividim per blocs:

1. Tendències de mercat: El delegat coneixerà els desenvolupaments a llarg termini del mercat de repintat d’automòbils.

2. Indicadors: El delegat coneixerà els indicadors més importants d’un taller de xapa i pintura. Utilització, Eficiència Productiva, Eficiència Global.

3. Cas Pràctic: Es treballarà en un cas pràctic l’anàlisi del flux de treball del taller, i es practicarà la interacció dels índexs de rendiment.

Mètode de formació

Exercicis pràctics

Debats

Intercanvi d’idees

Coordenades

2 dies, del 14 de juny al 16 de juny de 2022.

Dia 1: 09:00-18:00h

Dia 2: 09:00-14:15h

El nombre de delegats pot anar de 10 a 12. Amb el segell de Víctor Hernández Guerrero, formador de Glasurit. T’adjuntem el detall de tot el programa per aquests dos dies.