Skip links

Com serà la distribució urbana de mercaderies Barcelona 2030?

Per delegació del President del Consell de Gremis, Joan Guillen, el nostre Secretari General, Joan Blancafort, va participar en la sessió Barcelona Mobility Dialogues, centrat en el debat sobre la Distribució Urbana de Mercaderies, coorganitzat per l’IESE i l’Ajuntament de Barcelona.

A grans trets, podem concloure que es pot classificar la distribució de mercaderies en B2B (negoci a negoci) o B2C (negoci a client final, que és on s’enquadra el comerç online). I finalment, cal afegir la distribució per prestar serveis, que és concretament en la taula rodona on Fecavem va ser representada.

Mitjançant un conveni entre el Consell de Gremis, l’Ajuntament de Barcelona i la gestora dels estacionaments subterranis públics BSM, el Consell de Gremis proveeix a les empreses dels gremis que presten serveis d’instal·lació, manteniment i reparació… Unes condicions preferents d’estacionament en superfície i subterrani en pàrquings públics BSM com, per exemple, el manteniment d’ascensors, serrallers, lampistes o reformistes, que dificulten l’anàlisi. Aquest conveni és un exponent d’èxit de la col·laboració público-privada.

Quins problemes s’han detectat?

Els problemes detectats en la prestació d’aquests serveis són bàsicament la disponibilitat de places de càrrega i descàrrega, especialment en determinades hores d’activitat, el superar el límit temporal d’estacionament per la imprevisibilitat de durada dels serveis i la distància a recórrer fins al punt de servei.

La tipologia de vehicles comercials és variada i van des de derivats de turismes, furgonetes, furgons, camions i també motocicletes. Hi ha activitats que requereixen una carrosseria específica amb estanteries, caixes obertes (per exemple, pel transport de vidres) i elevadors de càrrega. 

Pel seu elevat cost, s’ha demanat ajuts a l’Administració amb l’objectiu de facilitar la renovació del vehicle, doncs d’aquesta manera s’introdueixen vehicles amb motoritzacions mediambientalment molt més eficients i que, a més, incorporen sistemes de seguretat avançats.

Com a mesures per agilitar la tasca dels serveis esmentats s’han proposat homogeneïtzar a escala metropolitana l’ús de l’aplicatiu informàtic SPRO, l’ampliació d’horaris de càrrega i descàrrega i la creació d’espais fora de la calçada de centres de recollida de paqueteria de comerç electrònic.