Skip links

El gran embolic que suposarà l’impost CO2

Totes les accions que hem portat a terme demanant l’eliminació de l’Impost CO2 o la seva suspensió a causa de la pandèmia s’han desatès. Des de la Patronal Fecavem, hem advertit del greu impacte en la població, titulars de vehicles i de manera més concreta, en el sector de l’automoció que assumiran aquest cos en la compra del vehicle. Malauradament el Govern de la Generalitat no ens han fet cas i finalment, durant l’exercici 2021 haurem de pagar aquest nou Impost.

A qui afectarà?

El nou Impost sobre les emissions de diòxid de carboni CO2 gravarà a tots els catalans que siguin titulars d’un vehicle a motor, turisme o moto de més de 120 g/km o un comercial lleuger de més de 160 g/km.

De l’1 al 15 de maig, els titulars dels vehicles tindran informació del padró provisional i en quinze dies hàbils, els interessats podran presentar al·legacions a la proposta de liquidació.  El padró definitiu s’exposarà del dia 1 al 15 de setembre, que obrirà un nou termini de recurs. El termini d’ingrés en període voluntari és del dia 1 al 20 d’octubre, però en cas de domicliació del pagament serà el dia 15 de novembre.

Manca d’informació pública

Com que es tracta d’un impost poc conegut públicament, preveiem que els titulars de vehicles reaccionaran amb sorpresa i indignació, quan coneguin el nou impost en rebre les liquidacions. Aquesta impressió però, els temps ho confirmarà o no. En defintivia, el titular d’un vehicle que paga per circular (Impost sobre circulació) i ja contribueix, haurà de fer front a un segon impost, aquest per les emissions. I ves per on, pagarà ara els dos impostos tant si circula i emet 10 quilòmetres a l’any com 500.000.

El màxim exponent d’aquesta incongruència afecta els comerciants de vehicles, que pagaran per els vehicles-mercaderies destinades a la venda: no s’atén a aquesta condició i paguen com la resta. Tot això és difícil d’encaixar per a molts titulars, i més sobretot per la gravetat de la situació actual derivada de la Covid-19.

Desconeixem els imports exactes

Les emissions de CO2  de referència són les que figuren en el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, provinents de la targeta ITV d’inspecció tècnica del vehicle. Però com que en el registre no hi consten les emissions de milions de vehicles, els tècnics han fet uns algoritmes matemàtics i el seu resultat el coneixerem en rebre la liquidació. Aleshores serà el moment de comprovar si els algoritmes són encertats per a tots els vehicles, per a una majoria o per ningú.

Tampoc s’ha tingut en compte que la meritació de l’Impost fa referència a l’any 2020. Es paga el 2021 però s’ha generat el 2020. Totes les empreses han d’haver provisionat la despesa en la seva comptabilitat. Però la manca d’informació i el desconeixement de la fórmula de càlcul, les incerteses actuals o la novetat de l’impost, faran que només els més previsors hagin calculat correctament.

Què guanya la Generalitat?

Acabem analitzant l’impacte en la recaptació fiscal de la Generalitat de Catalunya perquè el Govern obtindrà nous recusos però posa en perill d’altres. Partim en el nostre argumentari de les dades d’ANFAC, que estima que a Espanya, poc més d’una quarta part de la recaptació fiscal vinculada a l’automoció, s’origina de l’adquisició i la titularitat dels vehicles. Com que aquest nou Impost desincentiva censar les flotes a Catalunya a efectes de contenció de costos fixes, la recaptació vinculada a l’adquisició i la titularitat se situarà per sota de la mitjana del conjunt nacional, una realitat que és, alhora tan previsible com lamentable.