Skip links

Eleccions a les Cambres de Comerç de Catalunya

Aquest mes de setembre tindran lloc les eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

Arribat aquest moment de les eleccions, hem de recordar que les cambres actuals són hereves d’aquelles entitats fundades, algunes el segle XIV, que van bastir la Llotja de Mar, el Consolat de Mar i la Junta de Comerç.

Les Cambres formen part de la realitat institucional de Catalunya en la doble vessant representativa de les empreses i de col·laboració amb l’administració, rebent recursos econòmics d’aquesta.

Poden exercir el vot totes aquelles persones, físiques o jurídiques, que desenvolupin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres, que figurin en el cens electoral i que formin part de la seva demarcació territorial.

Us animem a participar-hi, tot escollint d’entre els diferents candidats/es i representants del nostre sector que millor defensin els nostres interessos.

En aquest sentit, recordar-vos que el President de Fecavem i el Gremi del Motor, Jaume Roura Calls, va ser vocal per Foment del Treball Nacional de la junta de govern de la Cambra de Barcelona.

Les votacions se celebraran en les següents dates:

·    Votació electrònica remota: des de les 9h del proper 15 de setembre.

·   Votació electrònica presencial: 20 de setembre.

Saber més:

Barcelonahttps://eleccions23.cambrabcn.org/
Sabadellhttps://www.cambrasabadell.org/ca/eleccions-camerals-2023/
Terrassahttps://www.cambraterrassa.org/proces-electoral/
Manresahttps://www.cambramanresa.cat/noticies/convocades-les-eleccions-als-organs-de-govern-de-la-cambra/
Catalunyahttps://www.cambrescat.org/