Skip links

Els dièsel Euro 4 i Euro 5 seguiran vigents

En el Pla de Mobilitat Metropolità de Barcelona figura com a mesura restringir la circulació als turismes amb etiqueta groga en els propers anys. Això ha suposat un gerro d’aigua freda als seus propietaris. No és per menys. Fins ara, l’afectació de les restriccions era per a vehicles de molta antiguitat, però en aquest cas no és així.

Concretament, els turismes dièsel amb Euro 4 i Euro 5 es van comercialitzar nous durant els anys 2006 a 2013. D’arribar-se a portar a terme, la vida útil del vehicle quedaria per sota dels 13,2 anys de mitjana d’edat del parc de vehicles i això no té cap sentit. 

La mesura anunciada està lluny de ser una realitat ara mateix. Abans s’ha de traslladar a les ordenances municipals de cada població. I un tràmit com aquest s’allarga prop d’un any.

Des del Gremi del Motor estem seguint el cas recordem que, per davant de tot, està el dret de la persona que l’ha adquirit a gaudir-ne d’un període de temps suficient. Després de l’habitatge, la compra del cotxe és una de les operacions de major cost per a la ciutadania.

Aquesta problemàtica va ser precisament el tema principal que es va abordar en la Comissió d’Empresaris Multimarca Agremiats, que es van fer ressò de les queixes que reben dels seus clients i se senten agreujats per aquesta amenaça. Aquest mes d’abril, que tot just comença ara, serà un dels temes claus a tractar des del Gremi del Motor.