Skip links

Els patinets baixen a la calçada

L’Ajuntament de Barcelona vol modificar les condicions de circulació i ús de vehicles de mobilitat personal (VMP), cicles i bicicletes i ha obert un procés participatiu ciutadà. El Gremi del Motor i la Mobilitat ha presentat les seves consideracions i esmenes preveient que tindrà un gran impacte el fet que els patinets baixin a la calçada i circulin entre busos, tramvies, vehicles comercials, cotxes i motos.

La primera consideració que traslladem té a veure amb la motocicleta. Determinats col·lectius volen aprofitar la modificació de l’ordenança per prohibir l’estacionament de motocicletes a la vorera. I com a Gremi del Motor i la Mobilitat ens hi oposem. 

En segon lloc, advertim que l’adaptació de l’ordenança tindrà un gran impacte social perquè estableix les condicions per a la circulació dels VMP en calçada i, per això, advertim de la transcendència de traslladar el problema de la convivència del VMP de la vorera a la calçada.

En tercer lloc, demanem que a Barcelona se segueixin les pautes de la normativa estatal espanyola. No podem ser diferents a la resta de poblacions del país. També evidenciem que la ciuadania de Barcelona està en un procés d’assimiliació del gran nombre de canvis que s’han produït darrerarament i que, ara, afegim un nou ingredient que tensionarà més la circulació.

Ens preocupa per seguretat vial que els conductors de patinets i cicles ho facin sense llicènica o permís de circulació. I també sense assegurança, però la DGT, de moment, no els obliga. Per tot plegat, exigim correspondència amb el rigor amb què es tracta el vehicle de motor en el seu procés d’homologació. Per tant, els patinets que transporten mercaderies han de complir les prescipcions de la DGT. 

Finalment, advertim com a problema que els VMP puguin usar els espais destinats als vehicles comercials de distribució urbana de mercaderies perquè ja estan molt saturats i generaran conflictes entre els operadors actuals i nous.