Skip links

Estat actual del Moves i Renove

Per tranquil·litat de tots, l’interval de temps que hi ha entre l’anunci de les ajudes i la sol·licitud oficial hauria de ser breu o inexistent i no és així. En el cas del Moves II ja es poden registrar les ajudes des de fa unes setmanes tot i que encara estem esperant els indicadors per saber els recursos consumits i disponibles. Tenim el compromís per part d’ICAEN que ho sabrem en els propers dies. Insistim: per tranquil·litat de tots.

En referència al Pla Renove, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en l’apartat dedicat al programa RENOVE ja ha habilitat un nou espai de descàrrega de documents on es poden obtenir alguns models de documents a presentar fins que s’activi el sistema telemàtic de sol·licitud, moment a partir del qual es podrà descarregar des de l’enllaç del Gobierno.

Els documents que trobareu disponibles són:

• Document justificatiu de comanda del vehicle.

• Certificat de comanda de vehicle en cas d’arrendament per rènting.

• Certificat de comanda de vehicle en cas d’arrendament per leasing financer.

• Designació de representant legal.

• Reconeixement de relació contractual entre el concessionari i l’agència de vendes.

• Reconeixement de relació contractual entre empresa de leasing financer i sol·licitant de l’ajuda.

S’apropa doncs el moment de poder registrar les operacions i completar la gestió de les ajudes per part dels beneficiaris. En suport als concessionaris, el Gremi del Motor i el Col·legi de Gestors Administratius ofereixen suport professional als beneficiaris i concessionaris, veient que hi ha endarrerides moltes peticions. Tanmateix, continuem ajudant i atenent a l’associat resolent els dubtes de tramitació d’aquestes ajudes