Skip links

Fecavem participa en l’estudi del servei de punts de recàrrega elèctric

L’Autoritat Catalana de la Competència està analitzant el servei de recàrrega de vehicles elèctrics d’accés públic a Catalunya, per així impulsar el creixement del parc de vehicles elèctrics. 

La nostra patronal Fecavem, en la seva condició de patronal del sector de la distribució d’automoció, ha participat en la consulta pública amb les següents consideracions:

1) Els aparcaments oberts al públic són elements útils per assolir els objectius pretesos per l’Autoritat de la Competència.

2) El ritme de penetració del vehicle elèctric en les matriculacions i, conseqüentment, en el parc mòbil està per sota dels objectius fixats a Espanya i el conjunt de la Unió Europea.

3) Un de cada quatre punts de recàrrega, encara no estan operatius. Aquest llast, resta potencialitat a la introducció del vehicle elèctrics. Així doncs, cal agilitar el procés de connexió a la xarxa elèctrica perquè, si no és així, frena el seu potencial.

4) Des de Fecavem, recomanem agilitar el procediment d’atorgament de les ajudes i el pagament amb la finalitat que el Pla sigui eficient i atractiu als beneficiaris.

5) En l’àmbit estatal d’Espanya, el programa MOVES, s’ha de mantenir al llarg del temps per ajudar a consolidar un suficient nombre de punts de recàrrega i establir un sistema d’ajudes directes on sol·licitud i aplicació de l’ajut, siguin plenament coincidents.

6) En darrer terme, cal introduir millores en la senyalització sobre la ubicació dels punts de recàrrega, la disponibilitat d’informació a l’usuari via aplicació mòbil i en plafons informatius en els punts de recàrrega.

Per saber més, podeu consultar a la Secretaria General de la nostra associació.