Skip links

Formació dual en temps de Covid: Curs de Comercials d’Automoció

El Gremi del Motor impulsa la formació de joves comercials amb el Curs de Comercials d’Automoció, un model de formació consolidat i que aquest mes de setembre inicia la seva tercera edició.

De moment, mantenim un diàleg fluid amb el Departament d’Educació i els Instituts que facilita els continguts específics del sector. Amb l’objectiu d’accelerar el procés d’aprenentatge, es posa en contacte l’alumne amb una empresa associada que els acull com a becaris (opcionalment com a aprenents amb contracte laboral), en el punt de venda sota supervisió d’un tutor.

Com a conseqüència de la covid-19, moltes empreses i concessionaris del sector s’han acollit a un ERTO que afecta total o parcialment el seu personal laboral. Aquesta circumstància condiciona les empreses de dues maneres:

1) Aspecte legal: la inspecció de treball pot interpretar l’existència de frau de llei per la incorporació dels joves en empreses afectades per un ERTO

2) Gestió interna dels recursos humans: els treballadors i molt especialment els subsidiats, poden interpretar-ho com un perjudici dels seus legítims interessos.

Aquesta qüestió no és menor perquè confronta dues realitats. D’una banda la del model d’ensenyament alemany, que aposta per formar els joves amb un règim dual de formació a l’escola. I de l’altra, l’empresa i la protecció dels drets dels treballadors que temporalment perceben el subsidi d’atur, a càrrec de fons públics.

La interpretació de l’Inspecció de Treball és cabdal i per aquesta raó el Gremi del Motor ha traslladat a Foment del Treball Nacional aquesta qüestió i aquesta entitat, a la seva vegada, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), per tractar-se d’una competència estatal.

En aquests moments estem esperant la resposta però mentrestant el nostre projecte no s’atura i el proper dia 9 de setembre tindrà lloc la sessió de matching (punt de trobada) dels alumnes que inicien el segon any del curs i les empreses que els volen acollir per la formació en el centre de treball. La nova normalitat ens condiciona el format i la sessió de treball serà virtual.

La situació no és fàcil per ningú però el nostre objectiu és vetllar per trobar una solució equilibrada que compagini la formació dels joves sense perjudicar els interessos dels treballadors i els fons públics amb què es subsidien els treballadors en situació d’ERTO.