Skip links

El govern espanyol prorroga les ajudes del MOVES

El passat dia 15 de novembre, el Gobierno de España va prorrogar fins el 31 de juliol de 2024, el pla d’ajudes vigent en referència al Moves III.

Així doncs, la renovació del pla que coordina l’IDAE, és una notícia que valorem positivament des del nostre sector perquè dona continuïtat a les ajudes i, a la vegada, sense paralitzar les vendes. Això sí, no cal perdre dos aspectes claus a tenir en compte: el primer és que s’ha d’accelerar el cobrament efectiu pels beneficiaris.

A Catalunya concretament, portem un considerable retràs en els pagaments, com s’il·lustra en el quadre següent:

I en segon lloc, hem de tenir molt present que estem molt per sota de la mitjana europea pel que fa a la introducció de vehicles elèctrics en el mercat estatal i lluny dels objectius marcats pel Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Per assolir-los, és imprescindible accelerar el pas. https://anfac.com/wp-content/uploads/2023/11/Barometro-Electromovilidad-ANFAC-3T-2023.pdf