Skip links

Informe del mercat del vehicle usat, desembre 2022 | L’envelliment és un factor clau per entendre les dades. Fecavem demana un nou pla públic-privat

El nostre anàlisi del mercat del mes de desembre de 2022 i tancament d’exercici de tot l’any, quedaria desvirtuat si computéssim les operacions dels canals majoristes del rénting i lloguer sense conductor (rentacar). Així doncs, la seva inclusió ens portaria a conclusions que no representen la realitat del que compra la ciutadania i les empreses catalanes que no es dediquen professionalment a la compravenda de vehicles.

D’una banda, les vendes de turismes en el sector de l’usat es canalitzen pel canal professional i les vendes que fan els particulars dels seus vehicles. Pel canal particular, els catalans i catalanes han comprat pràcticament el mateix número de turismes que l’any anterior. Una dada molt rellevant és que 8 de cada 10 operacions corresponen a vehicles de més de 10 anys. Hem de subratllar que aquestes operacions tenen una cobertura legal bàsica i molt diferenciada a la dels professionals del motors, sotmesos a la normativa de consum actual.

Els professionals del motor han formalitzat un 5% menys d’operacions que l’any anterior; d’aquestes un 90% són de motor de combustió. Destaquem el clar creixement de les operacions amb motoritzacions alternatives, que passen del poc menys del 5% a l’any 2020 a un ja transcendent 10,7% aquest 2022, seguint l’estela del que succeeix amb el nou. I és que els professionals del motor tenen dificultats per trobar usat de menys antiguitat. Amb les matriculacions a la baixa no hi ha reposició de producte i això es reflecteix en l’anàlisi de les operacions per trams d’antiguitat. Observem un clar creixement de les operacions de vehicles de més edat en detriment dels de menys.

Des de Fecavem, hem d’advertir que les operacions de compravenda de turismes de deu o més anys, perllonga una tendència que sembla no tenir aturador: la mitjana d’edat del parc mòbil envelleix any rere any i se situava en un 13,7 l’any 2021, amb les externalitats negatives que això comporta, com són la sinistralitat i les emissions ambientals. La DGT considera clau l’antiguitat del vehicle implicat en un accident i les exigents normatives mediambientals que s’apliquen en els vehicles produïts en els darrers anys són prou conegudes per a tots.

Per capgirar aquesta tendència, cal que el sector de l’automoció i administracions treballin conjuntament en un nou pla d’ajudes de renovació efectiu que canviï el comportament de compra. Tot i les anunciades zones de baixes emissions, ZBE, que s’han d’implantar durant aquest any 2023, les operacions de vehicles més antics continuen creixent.

I pel que fa referència al vehicle comercial lleuger (VCL), les operacions d’usats han tingut un comportament negatiu, com també succeeix amb el VCL nou. El comprador té una dificultat creixent per renovar-se. En el mes de desembre, els usats han baixat un 12,38% i els nous un 13,8% i l’any 2022 els usats han baixat un -6,41% (un +8% el 2021 respecte el 2020), els nous un 31,3% (un -16% el 2021 respecte el 2020).

Aspectes més destacats de l’informe

Les operacions de turismes usats a Catalunya l’any 2022 finalitzen amb un comportament lleugerament positiu, un 0,58%, respecte el 2021.

Aquest mes de desembre, el total d’operacions de compravenda de turismes usats tancades a Catalunya pugen un 16,40% i a Barcelona, un 26,95%.

8 de cada 10 dels particulars corresponen a turismes de més de 10 anys d’antiguitat.

El canal professional formalitza menys operacions aquest exercici. Per trams d’edat, aquestes tendeixen a l’envelliment.

Tot i que 9 de cada 10 operacions dels professionals del motor són de benzina i dièsel, les motoritzacions alternatives estan guanyant molt pes específic.

Els automòbils de turisme dels segments petits i mitjans concentren les operacions del canal professional.

Les operacions destinades a clients de Catalunya de vehicles comercials lleugers usats del mes de desembre, baixen  un 12,38%.

En el darrer mes, les operacions de vendes finals de vehicles comercials lleugers usats a Catalunya se situen en un -6,41%

 

Les operacions de turismes usats a Catalunya l’any 2022 finalitzen amb un comportament lleugerament positiu, un 0,58%, respecte el 2021.

En l’acumulat de l’any 2022, corresponen 283.929 turismes usats, amb una pujada percentual del 0,58%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 2 de cada 3, concretament 188.911 unitats, amb una pujada de l’1,94%; a Girona 35.185 i una baixada del 2,45%; a Lleida 20.806 i una baixada del 5,41%; i a Tarragona 39.027 i una pujada del 0,29%. Respecte el penúltim any 2020, aquest indicador puja un 2,47%. Hem de recordar que l’any 2020 va patir moltes oscil·lacions aquest mercat a causa de la pandèmia.

Aquest mes de desembre, el total d’operacions de compravenda de turismes usats tancades a Catalunya pugen un 16,40% i a Barcelona, un 26,95%.

En el mes de desembre, corresponen 33.237 turismes usats, amb una pujada percentual del 16,40% de les quals a la província de Barcelona corresponen 24.022 unitats amb una pujada del 26,95%. A Girona 3.322 i una baixada del 11,13%, a Lleida 2.095 i una baixada del 1,32% i a Tarragona 3.798 i una pujada del 0,74%. L’explicació d’aquest diferent comportament a la província de Barcelona ve donat per la compra majorista, o sigui, la recompra de turismes destinats a ser venuts al canal minorista principalment. Un anàlisi del registre de trànsit ens permet distingir les operacions per canals majoristes i minoristes.

Els canals majoristes són les empreses de lloguer (canal llogater) i  el canal renting. I conjuntament representen un total del mercat del 5% l’any 2022. El canal renting i llogater es concentren en la província de Barcelona i suposen el 5% de les operacions a Catalunya. Els canals minoristes són les vendes que fan els particulars (canal particular), i les vendes dels professionals del motor (canal professional). Els dos canals sumen conjuntament un 95%. Un 47% són vendes entre particulars i un 48% vendes de professionals del motor. El canal professional representa el 48% de les operacions totals d’usats, amb un total de 135.165 unitats i una caiguda percentual interanual del 4,84%. El canal particular representa el 47% de les operacions totals, amb un total de 133.085 unitats, igualant pràcticament el número d’operacions de l’any anterior.

8 de cada 10 dels particulars corresponen a turismes de més de 10 anys d’antiguitat.

De les 133.085 operacions que han fet venedors particulars (canal particular), 8 de cada 10 (concretament un 79%) són de turismes de més de 10 anys. Volem destacar que les operacions entre particulars no estan sotmeses a l’exigent normativa de consumidors aplicable als professionals del motor. Això significa que en cas d’avaria o qualsevol incidència mecànica o administrativa del vehicle, el procediment de reclamació és a través d’un feixuc procediment judicial.

El canal professional formalitza menys operacions aquest exercici. Per trams d’edat, aquestes tendeixen a l’envelliment.

El canal professional representa el 48% de les operacions totals d’usats, amb un total de 135.165 unitats i una caiguda percentual interanual del 4,84%.

Els trams d’operacions fins a tres anys perden pes en clar contrast amb les de més antiguitat. Els professionals tenen dificultats per accedir a vehicles amb poca antiguitat i això es tradueix en la seva proposta comercial i les operacions que formalitza, com es pot comprovar en les comparatives per trams d’antiguitat dels darrers tres anys.

Tot i que 9 de cada 10 operacions dels professionals del motor són de benzina i dièsel, les motoritzacions alternatives estan guanyant pes específic.

Certament, la falta de producte nou condiciona les operacions professionals, resultant que nou de cada deu operacions són de turismes amb motor de combustió. Tot i així, els alternatius agrupen un 10,7% de les operacions del 2022, quan l’any 2021 van sumar un 8,7% i l’any 2020 un 4,6%.

El motor de gasolina ha perdut un 5% d’operacions, seguint la tònica del total del mercat. El dièsel perd pes específic i els beneficiats són les motoritzacions alternatives. Si l’any 2020, el canal professional va comercialitzar 6.111 unitats, a l’any 2021 van ser més del doble, 12.351 i l’any 2.002 ja sumen 14.409.

Els automòbils de turisme dels segments petits i mitjans concentren les operacions del canal professional.

Els turismes petits/small sumen quasi bé un 25%; els turismes mitjans del subsegment més baix sumen un 22%, seguit dels SUV del segment mitjà amb un 15%. Aquests tres segments agrupen més d’un 60% de les operacions del canal professional.

Les operacions destinades a clients de Catalunya de vehicles comercials lleugers usats del mes de desembre, baixen  un 12,38%.

En el mes de desembre, les vendes de vehicles comercials lleugers destinats al mercat català baixa un 12,38%, amb un total de 4.712 unitats. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -13,05% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 61%. A Girona baixa un 11,52%, a Lleida baixa un -5,38% i a Tarragona baixa una -16,65%. 

En el darrer mes, les operacions de vendes finals de vehicles comercials lleugers usats a Catalunya se situen en un -6,41%

En l’acumulat de l’any 2022 corresponen 50.004 unitats, amb una baixada percentual del 6,41%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 30.968 unitats, a Girona 7.414, a Lleida 4.512 i a Tarragona 7.110. El mercat de Barcelona baixa un -6,94%.

Seat Ibiza i Citroën Berlingo lideren l’any 2022 les operacions de turismes i vehicles comercials lleugers usats a Catalunya.

En turismes, encapçalen el rànking d’usats el Seat Ibiza, amb 10.501 unitats, seguit de molt a prop del Volkswagen Golf, amb 10.475 unitats i el Seat Leon, amb 7.962 unitats. En vehicles comercials lleugers, el mercat el lidera Citroën Berlingo amb 5.058 unitats, Renault Kangoo amb 3.549, seguit de Peugeot Partner amb 2.746 unitats.

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Autor: Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Fonts i mètode d’elaboració

MSI facilita les adquisicions destinades a particulars i empreses censades a Catalunya (Demanda de VO). Les dades subministrades no informen ni de importacions ni exportacions.

L’objectiu de Fecavem és centrar-se en informar del que compren catalans i catalanes. Contràriament, les dades que subministren Faconauto i Ganvam informen de la transferència inicial (OFERTA inicial) i inclouen els canals d’importació-exportació.

Els gràfics elaborats per Fecavem que figuren en aquest informe estan publicats a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o.