Skip links

Informe VO, octubre 2023: “El mercat d’ocasió recupera la bona salut a les portes del Saló”

Del proper 22 al 26 de novembre, torna el Salón Ocasión de Fira Barcelona que des de Fecavem i el Gremi del Motor i la Mobilitat, liderem. Les dades amb les quals hem tancant les matriculacions d’aquest sector de mercat durant el passat mes d’octubre de 2023 ens fan ser molt optimistes en aquest terreny.

El mercat d’ocasió ha recuperat els indicadors pre-pandèmia, superant l’atonia del mercat, els anys marcats per la manca de microxips i l’aturada generalitzada de la renovació de flotes en el canal llogater principalment i empesa.

Els models d’automòbils de turisme amb major acceptació en el mercat català durant el darrer mes d’octubre són el Seat Ibiza, amb 1.199 unitats, seguit del Volkswagen Golf, amb 1.132 unitats i el Seat Leon, amb 904 unitats.

Els models de vehicles comercials lleugers amb major acceptació en el mercat català durant el darrer mes d’octubre són el Citroën Berlingo amb 613 unitats, Renault Kangoo amb 418, seguit de Peugeot Partner amb 348 unitats.

Si relacionem la demanda d’automòbils de turisme usats amb les matriculacions de nous, la ratio a Catalunya es manté estable en els darrers tres exercicis, concretament en el 2,6 usats per un de nou.

El canal professional és el que origina per operacions de compravenda d’automòbils de turisme a Catalunya, fregant quasi el 50% del total.

Un 59,48% de les operacions d’automòbils de turismes formalitzades per professional corresponen a vehicles de menys anys d’antiguitat.

Un 22% de les operacions d’automòbils de turismes formalitzades per particulars corresponen a vehicles de menys anys d’antiguitat. El restant 78% són de 10 o més anys.

Un anàlisi per franges d’edat de vehicles de menys de 10 anys, posen de relleu que el canal professional es centra en els vehicles de menys de 5 anys.

Un anàlisi per franges d’edat de vehicles de menys de 10 anys, posen de relleu que el canal particular es centra en els vehicles de més de 4 anys.

Sumant els segments d’automòbils de turisme mitjà i petit, aquests freguen el 50% de les vendes formalitzades per professionals i particulars.

El cotxe elèctric (BEV) tanca aquest darrer mes amb el major número d’operacions mensuals

Gasolina i dièsel mantenen el 90% de les operacions dels canals minoristes (professional i particulars). El dièsel cau en número d’operacions i la gasolina puja en número d’operacions.

Important repunt d’operacions del canal particular d’automòbils de turisme en el mes d’octubre.

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

 

El mercat d’ocasió ha recuperat els indicadors pre-pandèmia, superant l’atonia del mercat, els anys marcats per la manca de microxips i l’aturada generalitzada de la renovació de flotes en el canal llogater principalment i empesa.

Les darreres dades indiquen que retornen al mercat, automòbils de turisme de menys d’un any procedents del canal llogater adquirits per les marques implantades a Catalunya. Aquest tipus d’operacions d’aprovisionament indiquen que aquestes unitats tornen a comercialitzar-se.

L’oferta, per tant, és major ara que fa uns mesos i si en el passat exercici, els preus del mercat de segona mà van pujar impulsats per la manca de producte, en un mercat on l’oferta és major, els preus s’estabilitzen, el que genera major interès per la compra.

Aquest dinamisme es veu reflectit en aquests gràfics que fan referència a l’evolució del mercat català i les seves províncies. Cal interpretar correctament aquestes dades, perquè l’increment mensual guarda relació amb l’aprovisionament de compra de flotes.

El mateix succeeix en els vehicles comercials lleugers, que mostren uns increments importants, però que també hem de posar en relació amb l’aprovisionament, les compres dels professionals del motor, per la seva posterior venda.

Els models d’automòbils de turisme amb major acceptació en el mercat català durant el darrer mes d’octubre són el Seat Ibiza, amb 1.199 unitats, seguit del Volkswagen Golf, amb 1.132 unitats i el Seat Leon, amb 904 unitats.

Els models de vehicles comercials lleugers amb major acceptació en el mercat català durant el darrer mes d’octubre són el Citroën Berlingo amb 613 unitats, Renault Kangoo amb 418, seguit de Peugeot Partner amb 348 unitats.

Si relacionem la demanda d’automòbils de turisme usats amb les matriculacions de nous, la ratio a Catalunya es manté estable en els darrers tres exercicis, concretament en el 2,6 usats per un de nou.

Els indicadors que relacionen les compres de turismes usats a Catalunya es situen a favor dels usats a 2,6 d’usats per 1 de nou. A l’any 2022, la ratio va ser de 2,5. A l’exercici 2.021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,6.

Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,3. L’any 2022 i 2021, aquesta relació va ser de 2,3 i 2,2 respectivament. 

Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i Lleida és la província on el mercat d’usats supera clarament al nou, amb 3,9 usats per un de matriculat nou.

El pes de Catalunya en el conjunt estatal és del 14,3% en el VO i en les matriculacions del 12,3%. El ratio VO/VN espanyol és 2,3 usats per 1 de nou, mentre que a Catalunya aquesta ratio és de 2,6.

El canal professional és el que origina per operacions de compravenda d’automòbils de turisme a Catalunya, fregant quasi el 50% del total.

Els canal que originen la venda són 4; en primer lloc, el canal professional. Aquest mes ha originat 15.717 operacions, que representen un 43,83% del total. En l’acumulat del que portem s’han formalitzat 124.115 operacions, que representen un 48,52% del total.

Els particulars són el segon canal que originen més operacions, corresponent 15.281 operacions al mes d’octubre, amb un pes del 40,62% del total. En el que portem d’any, acumulen 116.704 operacions, un 45,62% del total.

Aquests dos canals representen el gruix de les operacions del mercat.

El canal llogater ha experimentat un notable creixement i representa un total de 3.685 unitats, un 10,28% del total. En còmput anual es situava en un 3,58%, el que significa que el canal llogater ha formalitzat un gran nombre d’operacions aquest mes d’octubre.

El canal rènting origina menys del 5% de les operacions de compravenda.

Un 59,48% de les operacions d’automòbils de turismes formalitzades per professional corresponen a vehicles de menys anys d’antiguitat.

Aquest any 2023, dels 124.115 automòbils de turisme transferits a Catalunya per professionals, un 60% són de menys de anys d’antiguitat.

Comparativament amb els 6 anys anteriors, aquest percentatge es manté.

Un 22% de les operacions d’automòbils de turismes formalitzades per particulars corresponen a vehicles de menys anys d’antiguitat. El restant 78% són de 10 o més anys.

Aquest any 2023, dels 116.704 automòbils de turisme transferits a Catalunya per particulars, un 78 són de més 10 o més anys d’antiguitat.

Comparativament amb els 6 anys anteriors, aquest percentatge es la xifra menor: en els darrers anys estava per sobre del 80%.

Un anàlisi per franges d’edat de vehicles de menys de 10 anys, posen de relleu que el canal professional es centra en els vehicles de menys de 5 anys.

Si comparem els exercicis 2018 amb el que portem d’any 2023, cal destacar que hi ha menys unitats de les franges de 0 anys i 1 anys. La disponibilitat d’aquest producte és menor.

Un anàlisi per franges d’edat de vehicles de menys de 10 anys, posen de relleu que el canal particular es centra en els vehicles de més de 4 anys.

Si comparem els exercicis 2018 amb el que portem d’any 2023, cal destacar que hi les franges de més edat s’han reduït i això significa que molts usuaris ajornen la renovació del seu vehicle.

Sumant els segments d’automòbils de turisme mitjà i petit, aquests freguen el 50% de les vendes formalitzades per professionals i particulars.

El turisme petit va guanyant terreny al turisme mitjà baix, com es pot comprovar en el quadre adjunt. La

Aquest mateix càlcul sobre els 33.519 vehicles comercials lleugers transferits, xifra en un 53% (17.608) són de 10 o més anys d’antiguitat. El turisme mitjà perd matriculacions i en canvi guanyen el SUV petit i el monovolum petit.

El cotxe elèctric (BEV) tanca aquest darrer mes amb el major número d’operacions mensuals

El quadre inferior indica que aquest darrer mes s’han fet 290 operacions, moltes més que en el mes anterior precedent (187) i que el mateix mes de l’any anterior (171). La projecció que mostra l’esmentat quadre, posa de relleu el potencial que ja està tenint el cotxe elèctric.

Gasolina i dièsel mantenen el 90% de les operacions dels canals minoristes (professional i particulars). El dièsel cau en número d’operacions i la gasolina puja en número d’operacions.

Per als automòbils de turisme, el quadre inferior posa de relleu la major presència de les motoritzacions alternatives i en l’exercici actual, freguen el 10% del total d’operacions.

Per als vehicles comercials lleugers, la presència del dièsel és absoluta, superant el 95% de les operacions dels darrers sis últims anys.

Important repunt d’operacions del canal particular d’automòbils de turisme en el mes d’octubre.

25.931 unitats s’han formalitzat aquest darrer mes en el canal particular, un increment rellevant respecte a ls 19.936 unitats de l’any precedent, com es mostra en el quadre inferior.

 

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Autor i fonts:

Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Fonts i mètode d’elaboració

MSI facilita les adquisicions destinades a particulars i empreses censades a Catalunya (Demanda de VO).

Les dades subministrades no informen ni de importacions ni exportacions.

L’objectiu de Fecavem és centrar-se en informar del que compren catalans i catalanes.

Contràriament, les dades que subministren Faconauto i Ganvam informen de la transferència inicial (OFERTA inicial) i inclouen els canals d’importació-exportació.

Els gràfics elaborats per Fecavem que figuren en aquest informe estan publicats a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o