Skip links

Juliol, clau per a la comercialització de vehicles elèctrics xinesos

Aquest proper dijous, 4 de juliol, està prevista l’aplicació provisional dels aranzels sobre els vehicles d’origen xinès, amb la perspectiva que es mantindrà de manera provisional fins que s’acabi la investigació i les negociacions que s’estan duent a terme des de la UE. Per donar context a aquesta mesura, hem de saber que els aranzels com a tals són una mesura de política comercial que té com a objectiu protegir la indústria local de la competència estrangera que es considera injusta o perjudicial. Els aranzels poden variar depenent de diferents factors i si s’ha trobat evidència de pràctiques de dúmping o subsidis il·legals.

En el cas que ens ocupa, els aranzels sobre cotxes xinesos a la UE són una eina fonamental per protegir la indústria automotriu europea, però estan subjectes a canvis i evolucions en resposta a la dinàmica del comerç internacional i les polítiques dels dos blocs. A continuació, destaquem alguns punts clau:

Mesures Antidumping

La UE pot imposar aranzels antidumping si determina que els cotxes xinesos s’estan venent a Europa a preus inferiors al valor de mercat a la Xina, cosa que podria perjudicar els fabricants europeus.
Investigacions i Disputes Comercials: La UE porta a terme investigacions per determinar si hi ha dúmping o subsidis. Aquestes investigacions poden portar a la imposició d’aranzels addicionals per anivellar el camp de joc per als productors europeus.

Regulació i normes

A més dels aranzels, els cotxes importats a la UE han de complir amb estrictes regulacions d’emissions i seguretat. Aquestes regulacions poden ser un obstacle addicional per als fabricants xinesos que volen ingressar al mercat europeu.

Competència global

La competència al mercat automotriu és global. Els fabricants xinesos estan millorant ràpidament en termes de qualitat i tecnologia, cosa que podria portar a una major presència de cotxes xinesos a Europa, independentment dels aranzels.

Context econòmic i polític

Les decisions sobre aranzels també poden estar influenciades per consideracions polítiques i econòmiques més àmplies, incloent-hi les relacions comercials entre la UE i la Xina.
L’octubre de l’any passat, la Comissió va iniciar d’ofici la investigació antisubvencions sobre les importacions de vehicles elèctrics de bateria (BEV) originaris de la Xina. Segons sembla, la Comissió ha arribat a la conclusió provisional que la cadena de valor dels vehicles elèctrics de bateria a la Xina es beneficia de subvencions que provoquen un perjudici econòmic als productors de la Unió Europea.
Per això, la Comissió valora imposar drets compensatoris provisionals (aranzels) a partir de l’inici del 4 de juliol. La taxa d’aranzels s’aplica individualitzada per marques i pel grau de cooperació de les mateixes a la investigació.

Està previst que aquests aranzels juliol es mantindran de manera provisional fins que conclogui la investigació. Brussel·les continua negociant amb les autoritats xineses una possible solució i, si no hi ha acord, l’aranzel podria ser definitiu a partir del novembre. Per això, els drets provisionals hauran de ser confirmats en una votació dels Estats membres de la UE.