Skip links

Límit de 1.000 euros per fer pagaments en efectiu

Amb l’entrada en vigor de la Llei de prevenció del frau fiscal, entra el límit d’operacions en efectiu a 1.000 euros. Fins ara, el límit arribava a 2.500 euros, quan una de les parts sigui un empresari o professional. La mesura, que busca acabar combatre el frau fiscal, condiciona molt l’activitat econòmica del nostre sector, tant en venda com postvenda perquè la majoria de factures superen aquesta quantitat. Aconsellem doncs, prendre mesures advertint els clients i els equips comercials i administratius d’aquesta limitació legal per evitar sorpreses.

Una altra mesura que inclou la Llei és l’augment de la potència d’una de les eines que hi ha en la lluita contra el frau: la llista de deutors a la Hisenda Pública. En concret, la norma redueix des d’1 milió fins a 600.000 euros l’import del deute tributari que implica la inclusió d’un contribuent a aquest llistat. D’aquesta manera es reforça la missió de la mesura consistent a donar publicitat dels incompliments tributaris amb un objectiu exemplaritzant. De totes maneres, aquest segon aspecte no afecta a la nostra activitat.