Skip links

Març 2023 | Jaume Roura: “El límit dels motors a combustió no pot ser el 2035, sinó el 2050”

El mes de febrer ha vingut acompanyat d’un conjunt de notícies que ens provoquen una certa preocupació. Des de Brussel·les, volen arreglar el món i el seu problema sobre el canvi climàtic sense valorar les conseqüències en el com es pot fer. I, aquestes, afecten molts fabricants i posteriorment la distribució. Des d’on estem nosaltres.

Per què em refereixo en aquests termes a la decisió presa des de la Unió Europea sobre la prohibició de vendre cotxes de combustió a partir del 2035? Doncs perque volen implementar la normativa Euro-7 que continua avançant sense una planificació prèvia i, per tant, sense valorar, novament, les conseqüències. Eliminar la fabricació dels motors de combustió, dièsel o gasolina, és una barbaritat a dia d’avui. Des de l’òptica de casa, Espanya representa el segon país productiu en termes d’automoció de tota la Unió Europea ja que el 90% de les fàbriques van lligades als motors de combustió. Tot plegat, comportarà paralitzar fàbriques sense marge per a la reconversió, tampoc des de l’aspecte humà, amb les conseqüents conseqüències de pèrdua de llocs de treball.

Com ja he dit i repetit en diferents ocasions, hem de conviure amb les dues motoritzacions durant un cert temps més i no pot ser el 2035, però menys el 2030 com alguns pretenent. L’horitzó s’ha de marcar en el 2050, un termini de temps suficient per conviure les dues motoritzacions i anar implementant l’electrificació, si finalment es demostra que s’han solucionat totes les deficiències que avui comporten com són els punts de recàrrega, les autonomies suficients per competir o els motors de combustió i uns preus equilibrats que arribin a la classe mitjana i modesta que és el gruix del consum de les persones que necessiten aquesta mobilitat.

Espanya jugarà un paper clau

No us oblideu: Espanya jugarà un paper desiciu amb tot això. I cal tenir en compte que en el segon semestre del 2023, el president espanyol Pedro Sánchez també presidirà la Unió Europea. Si no atén a que les coses es facin des del sentit comú, com sí ho estan fent com, repeteixo, ho estan fent els Estats Units, sobre les conseqüències seran molt greus i tampoc resoldran el problema, sinó que l’ampliaran. Estarem molt atents per veure si els polítics entenen la situació actual de conflicte industrial i, evidentment, comercial.

Cal tenir en compte que, a dia d’avui, la incertesa provoca inseguretat i, nosaltres, com a empresaris, ens trobem que els clients no saben ni quin cotxe comprar. Per tant, és evident que necessitem urgentment solucions de responsabilitat que no vinguin marcades per la improvisació.

Estem preparant una jornada des de l’Automobile Barcelona

D’altra banda, si parlem del mercat, tots el indicadors ens situen a un bon ritme de creixement, però tota aquesta situació no ens ajuda gens. Enguany, us avanço que celebrarem el Saló Automobile Barcelona on es marcaran les tendències de futur. Estigueu atents ja que des de Fecavem organitzarem una jornada molt interessant del sector que comptarà amb grans personalitats, marques i, emmarcats en el calendari electoral, portarem els candidats a l’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona perquè ens diguin què pensen fer entorn la mobilitat. Cal subratllar que el que passa a Barcelona afecta a la resta de Catalunya.

Acabo la meva editorial amb notícies, com he dit al principi, preocupants. Però ensens cal estar informats de la gestió general, les dades de mercat i tot allò que ens condiciona.

Una abraçada a tots i totes,

Jaume Roura i Calls

President de Fecavem