Skip links

Cap norma preveu restringir vehicles amb etiqueta groga

A petició del Gremi del Motor de Barcelona, la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB confirma que, a dia d’avui, les ordenances dels ajuntaments no preveuen restriccions en l’etiqueta groga per al 2022 i que, si es considerés adient incorporar-ne de noves, caldria un desenvolupament legislatiu. 

El Gremi del Motor, i també Fecavem, volen participar en el procés participatiu que desenvolupi la norma, de manera que en el desenvolupament normatiu, estarà en la defensa dels interessos del col·lectiu que agrupa, tal com ha expressat el seu president Jaume Roura i la Junta Directiva de l’entitat.

En el sector de l’automoció s’estima que un 34,7% del parc mòbil d’automòbils de turismes i comercials lleugers tenen assignada l’etiqueta ambiental groga tipus B. Aquest percentatge representa més d’un terç del total.

L’etiqueta groga correspon a vehicles gasolina Euro 3/III i dièsel Euro 4/IV o 5/V. Els de gasolina van estar matriculats entre l’any 2000 i 2005; els dièsel entre l’any 2006 i l’agost de 2015, encara que hi ha alguns models que es van comercialitzar com a km0 durant els mesos següents. Destaquem aquesta circumstància perquè hi ha titulars de vehicles que el van adquirir amb prou feines fa set anys, una incongruència.

Per la seva banda, des de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible informa de l’execució d’un Pla d’acció per assolir la neutralitat climàtica l’any 2050, un repte que cal assolir amb mesura i sentit comú, com també ha expressat de forma reiterada el Gremi del Motor i la nostra patronal catalana, Fecavem.