Skip links

La notificació electrònica administrativa és una realitat per la que ens hem de preparar

La notificació electrònica és aquella que es practica digitalment i té la voluntat de substituir el paper. A Catalunya, el portal digital de notificacions és conegut com a e-NOTUM i permet realitzar cada vegada més notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc.) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

L’Administració Oberta de Catalunya (AOC) és el gestor del nou portal i en la seva propera actualització, aquest disposarà d’una única safata de notificacions per a totes les administracions catalanes adherides i permetrà l’accés del representant a les notificacions dels seus representats.

Per al ciutadà i l’empresa suposa una important millora perquè estableix una correcta comunicació amb l’Administració Pública.

El servei e-NOTUM està en producció des de fa més de 12 anys i ara es realitza una revisió integral per fer-lo més usable i accessible, amb un disseny, estructuració i nomenclatura més intuïtiva i amb una gran millora com és la transició cap a un únic portal. 

Ara, ja podeu navegar pel prototip del nou portal per veure com funcionarà i fer arribar comentaris i propostes al Consorci AOC a través del canal millorem.aoc.cat (indicant com a categoria “e-NOTUM”). Els suggeriments rebuts, un cop analitzats, s’implementen de manera progressiva. Per ampliar la informació podeu consultar aquesta notícia.