Skip links

Nou reglament europeu sobre homologació i vigilància dels vehicles

Des d’aquest mes de setembre entre en vigor el nou reglament de la Unió Europea sobre l’homologació i vigilància del mercat dels vehicles de motor. Ens referim a turismes i vehicles comercials lleugers que pretenen garantir uns automòbils més respectuosos amb el medi ambient després de l’escàndol del famós Dieselgate. Recordem que el 2016 es va descobrir que Volkswagen utilitzava un software que no reflexava els límits d’òxid de nitrogen.

Com sempre, des del Gremi del Motor us volem donar tota la informació i atendre qualsevol dubte o petició. D’entrada, trobareu el detall de la norma a l’enllaç oficial de la Comissió Europea.

Aquest es va començar a configurar el maig del 2018 per reforçar les nromes i el procés per certificar que un vehicle compleix els requisits per ser introduït al mercat. Però la norma també controla els vehicles que ja estan en circulació i també aquells que es posen a la venda des dels concessionaris. L’obligació derivada com a responsable a cadascun dels estats membre és sotmetre a una certa regularitat un nombre mínim de vehicles (un per cada 40.000 nous) i es podrà actuar sense esperar la conformitat de l’autoritat anterior que sí va aprovar l’homologació en el passat.

Si els fabricants incompleixen la norma, la Comissió Europea té potestat per actuar i imposar sancions de fins a 30.000 euros per automòbil.