Skip links

Pla d’Usos Comercials de l’Eixample: el consistori barceloní escolta, finalment, les nostres queixes

El govern municipal de l’Ajuntament de Barcelona rectifica el projecte de Pla d’usos comercials de l’Eixample i deixa fora el sector de l’automoció.

Us informem que, a través d’una iniciativa liderada per Barcelona en Comú en el mes de març de l’any 2022, es va iniciar la redacció del Pla d’usos de l’Eixample i que la primera acció de la Comissió de govern, va ser anunciar la suspensió el dia 3 de març de 2022 i per un màxim de dos anys, de les llicències i/o comunicats per a la instal·lació o l’ampliació per un conjunt d’activitats, entre les que figuraven l’exposició, venda, lloguer i reparació de vehicles.

A més, va iniciar el procés de participació, al qual hem presentat les al·legacions corresponents com a entitat afectada, amb la intenció d’excloure les limitacions que afecten a la nostra activitat.

Ahir, el govern municipal va informar que portarà a aprovació definitiva el pla d’usos, excloent la limitació que compromet el sector, de manera que ja no ens afectaran ni la limitació ni la suspensió.

Com a col·lectiu d’empreses del comerç i l’automoció, el nostre posicionament respecte al conjunt del Pla d’usos, l’hem coordinat amb altres entitats com Foment del Treball Nacional, el Consell de Gremis de Comerciants i Serveis, el Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona i Barcelona Oberta.

Valorem positivament haver aconseguit corregir un Pla que, en el seu projecte inicial, resultava molt negatiu per a les empreses del sector implantades a l’Eixample de Barcelona.