Skip links

Pla d’Usos de l’Eixample, un altre fre al progrés econòmic i social de Barcelona

El Gremi del Motor, juntament amb les principals entitats del teixit econòmic, de serveis i turisme s’oposen al Pla d’Usos, en els termes que proposa l’Ajuntament de Barcelona.

El Gremi del Motor, en col·laboració amb altres entitats representatives del teixit econòmic, serveis i turisme de Barcelona s’han unit per posar de relleu les conseqüències immediates que comportarà l’activació del Pla d’Usos d’activitats de l’Eixample impulsat pel consistori municipal.
Les al·legacions presentades posen de relleu que el Pla -en els termes actuals- no compta amb el suport ni el consens de les moltes agrupacions de comerciants i altres entitats amb empreses ubicades i, per tant, darrere d’aquesta iniciativa no hi ha el suport dels principals impulsors econòmics de la capital barcelonina que la fan bategar. Ens trobem, una vegada més, que una representació àmplia del teixit econòmic afectat presenta al·legacions. 

Per què ens oposem al Pla d’Usos Comercials de l’Eixample? 
El nou pla proposa a partir de la seva aprovació definitiva i, en un futur proper, restringir les activitats de restauració, alimentació, turisme, activitats de pública concurrència, comerç i altres serveis, així com la reparació de vehicles de l’Eixample. Alhora però, l’acompanya d’una suspensió temporal de dos anys vigent des del passat mes de març de 2022. 

Resumim una llista d’impactes que aquest Pla suposa als recurrents:
1. La norma proposa una regulació unitària a tot l’Eixample que agrupa activitats diverses que afecta des de les de restauració, autoserveis, botigues de conveniència, alimentari i degustació i activitats musicals fins a l’hostaleria, els comerços i l’automoció, anant molt més enllà de l’àmbit de les activitats de pública concurrència i que, entenem, totalment injustificada i incoherent.
2. Estableix que en un radi de 50 metres no hi poden haver 5 establiments qualsevol dels assimilats a pública concurrència (restauració, autoserveis, botigues de conveniència, alimentari i degustació i activitats musicals) ni tampoc 18 en un radi de 100 metres. Això vol dir que, com a exemple extrem, si en un radi de 50 metres hi ha 5 restaurants, s’impediria que s’establís un autoservei.
3. Hi ha un gran nombre d’activitats existents que amb la nova regulació queden en situació de disconformitat i que, donada la complexitat de la normativa, ni el mateix Ajuntament de Barcelona és capaç de quantificar.
4. No es té en compte l’impacte en cas de locals que poden comportar un flux alt de persones en diferents horaris si s’acumulen i generar dinàmiques totalment anòmales que afectin la correcta convivència de tots plegats.
5. Mentre que, fins ara no era així, el pla aplica a activitats esportives i recreatives o fins i tot a tallers i venda de vehicles de motor, el criteri de saturació o densitat d’establiments. I aquest, cal recordar, és un criteri propi d’altres activitats però no pas aquesta. 
6. Es valoren amb el mateix impacte activitats comercials tan diferents com un autoservei i un establiment de restauració. Quins criteris es ponderen i darrere d’ells, quin criteri tècnic i d’expert en aquests àmbits hi ha? Només en trobem de polítics.
7. Limita per la distància lineal que, per exemple, 2 centres esportius puguin estar a menys de 200 metres l’un de l’altre; o 2 agències de viatge, a menys de 100 metres l’una de l’altra; o 2 tallers de vehicles, a menys de 400 metres l’un de l’altre. Quina mena de regulació és aquesta que es basa en marcar des d’un criteri ideològic el lliure accés que té cadascú per establir una activitat regulada i legalitzada que compleix amb tots els requisits administratius? Com pot ser que aquesta prohibició sigui obligada de forma legislativa només a Barcelona?

Qui som? 
El Gremi del Motor de Barcelona és l’entitat que agrupa els comerciants de vehicles de motor i ofereixen solucions de mobilitat a la ciutadania, en format de concessionaris oficials i multimarca.