Skip links

Presentem el nostre pla d’acció al secretari general d’Indústria i PIME, Francisco Blanco

El Grup de reflexió DIAGONAL, en el qual Fecavem és un membre de ple dret juntament amb ANFAC, Clúster d’Automoció de Catalunya (CIAC), CCOO Indústria, UGT-FICA, Ficosa, Fira de Barcelona, ​​Foment del Treball, Fundació Repsol i SEAT SA, i coordinat per Grant Thornton, s’ha reunit aquest setembre amb el secretari general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Francisco Blanco, per compartir els primers resultats dels seus treballs.

Des de la nostra Patronal de l’Automoció i Distribució Catalana, posem en valor la reunió ja que vam poder traslladar els principals objectius i reptes que tenim a Catalunya i el govern espanyol en funcions es va comprometre a prendre nota de tots els nostres requeriments.

Aquesta reunió amb el secretari general forma part d’una sèrie de trobades que s’estan duent a terme a diferents nivells de l‟administració amb el propòsit de compartir les conclusions del Grup. Les trobades van començar el 22 de juny passat amb la trobada amb el Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent.

Eixos de la nostra estratègia

El grup de debat també ha definit els seus sis eixos claus en aquests moments de canvi del model productiu, com són: Mobilitat per a tothom, Rellevància Industrial i cadenes logístiques, Nous perfils professionals i necessitats formatives, Mobilitat de baixes emissions, segura i connectada, Diàleg social connectant amb Europa i per últim, i com a compendi de tots, Visió integral de la mobilitat i la indústria.

Per a tots els Eixos i temàtiques desenvolupades s’ha partit de dues premisses clares: la neutralitat tecnològica com a base per a la descarbonització i situar les persones i les seves necessitats de mobilitat al centre de la reflexió , facilitant que disposin de diferents opcions de mobilitat a la seva elecció.