Skip links

Primeres línies a saber del Pla Director de la Motocicleta

El Gremi del Motor ha tingut accés a la informació del Pla Director de la Motocicleta municipal, que té com a finalitat marcar les línies d’actuació del pla de la moto. L’Ajuntament estima que un de cada quatre desplaçaments amb vehicle privat es fan amb motocicleta dins de la ciutat i que els desplaçaments en moto representen un 7% del total de la mobilitat total de Barcelona. Els inconvenients del seu ús es concreten en tres: la sinistralitat, l’espai ocupat en superfície i l’ús de motors de combustió.

D’altra banda, es posa en valor que amb la nova normalitat post-covid fa que els vehicles de mobilitat individual siguin una bona alternativa per garantir el distanciament físic. El Pla enumera una sèrie de mesures específiques per a motoristes que hem començat a analitzar per la seva repercussió als usuaris, però sí volem deixar constància del que ens mou per promoure i vetllar per l’ús de la motocicleta:

Primer de tot demanem que la mobilitat de la ciutat s’ordeni. No podem avançar amb una ciutat on no queda clar l’espai per a vehicles, vianants, bicis i patinets. Aquests darrers tenen mentalitat de vianant i circulen per tot arreu a 20km/h i això no s’està regulant.

Tampoc és admissible una política d’exclusió general de les motos en els usos de l’espai públic sense habilitació alternativa. El deure d’ordenació de l’espai obliga a restringir explícitament els usos que generen afectacions que es volen evitar. I això no es pot fer de manera genèrica, sinó concreta, senyalitzant i establint una ordenació racional per zones, usos, horaris i urbanisme.

La ciutat som tots. L’obligació dels gestors municipals és identificar i solucionar problemes, proposar i oferir millores, i no crear-ne de nous. L’obligació de l’Ajuntament de Barcelona és fer més fàcil i millor la vida de tots els barcelonins, i no complicar-la. Volem un ajuntament que formi part, que segueixi vivint la història d’amor entre la ciutat i les motos. Un ajuntament que valori els grans beneficis per a la ciutat i per als barcelonins i les barcelonines d’aquesta massiva mobilitat en moto. Unes 400.000 persones es mouen diàriament a la ciutat en moto. Volem polítiques que treguin profit dels beneficis que aporta aquesta mobilitat, no polítiques de criminalització i persecució arbitrària i absurda d’aquest mitjà i dels seus usuaris.

En definitiva, la ciutat és de tots. Per això hem d’ordenar el seu ús i respectar la piràmide de prioritats. Pels usuaris de moto, els vianants i els del bicing són la prioritat i no hi pot haver cap ús que afecti la seva mobilitat ni la seva seguretat. Cal ser inflexibles en l’evitació de totes aquelles pràctiques o usos que les pugui amenaçar incívicament i sigui quin sigui el mitjà de transport que ho faci: moto, bicicleta o cotxe. Treballem al costat d’Anesdor i us recomanem seguir Motoristes BCN @motoristesbcn que expressen les seves inquietuds i reivindicacions i són molt actius a les xarxes socials.