Skip links

Aquest programa és un cicle adaptat per especialitzar l’alumnat pel sector de la mobilitat i l’automoció, partint del Curs de Formació Professional de Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials.

Reportatge de TV3 sobre el nostre programa “Descobrim l'FP Dual de Gestió de Vendes i Espais Comercials”

Centres Formatius

Els centres d’ensenyament on s’imparteixen els cursos són l’Institut Joan Brossa de Barcelona (T. 934335180) i l’Institut Montserrat Roig de Terrassa. (T. 937336580)

Condicions d’accés

Per accedir a aquests estudis cal que l’alumne hagi acabat el Batxillerat, sigui tècnic en grau mitjà de Formació Professional o aprovada la prova d’accés a CFGS.

Itinerari formatiu

Són uns estudis d’una durada de dos anys acadèmics. El primer curs serà al centre educatiu, de setembre a maig. L’alumne aprendrà tot el necessari per poder desenvolupar la seva tasca com a comercial junior al concessionari. Ve a ser com estudiar la part teòrica del carnet de conduir, tot i que l’aprenentatge és molt pràctic, ja que es desenvolupen projectes, es treballen casos i es fan molts aprenentatges pràctics visitant empreses amb les últimes tecnologies i amb el contacte directe amb el sector.

En acabar el primer curs, al juny es fa un primer contacte amb l’empresa, fent el període d’integració a l’equip i coneixent de primera mà les tasques i responsabilitats que tindreu com a comercials júniors.

Al setembre del segon curs es comença el període DUAL combinant 2 dies al centre educatiu i 3 dies d’aprenentatge a l’empresa. Per poder fer això, els centres educatius i el Gremi asseguren un aprenentatge complementari en l’empresa. Per dir-ho d’alguna manera, aquest període serien les pràctiques del carnet de conduir, en què ja s’està amb un cotxe a la carretera però sempre amb el suport i supervisió del professor.

En aquest cas, a l’alumne se li assigna un tutor/a de l’empresa i també l’equip docent de l’institut. A més, cal dir que aquest període a l’empresa està vinculat amb una remuneració en concepte de beca que us ajudarà a finançar el transport i les dietes durant tot el curs. També estarà donat d’alta a la Seguretat Social, com a becaris.

A finals de segon curs, si supereu tots els reptes, persevereu i demostreu el vostre aprenentatge rebreu la vostra titulació Superior en Gestió de Vendes i tindreu accés al mercat laboral.

La durada del cicle formatiu és de dos anys. Les hores d’ensenyament previstes són de 2.300 hores amb un mínim de 970 hores de pràctica.

El paper de les empreses

La Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, l’entitat que agrupa les empreses del sector (concessionaris de marca i multimarca), aposta per aquest cicle formatiu perquè permet treballar conjuntament la teoria en centres educatius, però amb un valor afegit, la pràctica directa en l’empresa. El sector comercial de l’automòbil i per extensió, dels vehicles a motor en general, precisen la inserció de joves amb vocació i coneixements avançats. En els darrers anys, la comercialització de vehicles ha anat evolucionant, així com els criteris de compra. Els vehicles estan cada vegada més altament tecnificats i la digitalització obre noves oportunitats de negoci

L’alumnat obtindrà el títol de Formació Professional Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials, amb l’especialitat de comercial de l’Automòbil. En finalitzar, els alumnes tindran una formació completa de la comercialització amb coneixements relacionats amb la venda de l’automòbil i les activitats complementàries com són.

Més informació a les empreses que volen participar en el projecte: Fecavem/Gremi del Motor de Barcelona (Tel. 93.415.06.95 Ext. 3).

Descarregar el fulletó promocional del Curs