Skip links

Què demanem al nou Pla de Mobilitat Urbana barceloní?

El passat mes de desembre es va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Horitzó 2024 de l’Ajuntament de Barcelona. Des del Gremi del Motor, vam traslladar prèviament quina proposta era la nostra i com demanàvem que es modifiqués per adaptar el nostre sector i fer-ho compatible amb les aspiracions del Pla:

1.     Reclamem la intervenció d’una entitat independent de l’Ajuntament per la seva doble condició de planificar la mobilitat i alhora ser un operador de transport concurrent en competència amb altres operadors privats. 

2.     Demanem prudència i consens i, si s’escau, una moratòria en la presa de decisions a futur perquè travessem una situació de crisi excepcional i les previsions són incertes

3.     Demanem vincular el Pla de Mobilitat a un calendari d’execució de les infraestructures que afecten a la mobilitat perquè el Pla no ho fa.

4.     Considerem necessària una visió catalana en la concreció del Pla de Barcelona.

5.     L’avaluació d’externalitats es limita a la salut i la qualitat de l’aire i s’ha d’ampliar a l’impacte econòmic i social i preveure la circumstància d’un augment de congestió/contaminació, causada per la pèrdua d’espais destinats al transport privat.

6.     Demanem la reformulació d’aspectes concrets del pla, com el propòsit o la concreció del terme mobilitat intel·ligent i alguns dels objectius claus.

7.     Demanem la integritat del Pla i més informació d’algunes actuacions de gran impacte, com les superilles, l’Eixample, la connexió amb tramvia, les ZBE, urbanisme, entre d’altres. En el pla, alguns d’aquests punts ocupen tan sols un paràgraf.

8.     Reivindiquem la funcionalitat del vehicle privat motoritzat.

9.     Reivindiquem el paper del sector de l’automoció en la mobilitat privada destacant els compromisos que adquireix, especialment en matèria d’emissions i la seva rellevància econòmica i social.

10.  Demanem inversions en infraestructures de connectivitat i e-subministrament.

La nostra proposta l’hem traslladat a la patronal catalana Foment i l’ha integrat en la seva proposta patronal.