Skip links

Radiografia de la mobilitat en moto

Es publica un nou estudi sobre mobilitat en motocicleta portat a terme conjuntament per Anesdor i motos.net. La importància de l’estudi és que radiografia la mobilitat del motorista i destaquem els aspectes claus:

  • La distància mitjana d’ús anual és de pràcticament 6.000 quilòmetres.
  • La majoria de trajectes no són de més de 40 quilòmtres. Guanya per majoria (42%) l’ús de la motocicleta diàriament, encara que aquest ¡a decau sis punts respecte el passat 2021.

Pel que fa als motius principals d’ús de la moto, aquests es mantenen pràcticament invariables respecte a l’any passat, amb un 78% de conductors que utilitzen la moto per raons d’oci i turisme, un 50% que ho fa per anar i tornar del treball o del centre d’estudis i un 9% restant per dur a terme la seva feina.

Si mirem el quilometratge, l’any passat es van recórrer de mitjana 5.960 km, una mica menys que l’any anterior, quan es va sobrepassar la barrera dels 6.000 km. Set de cada deu motociclistes recorren entre 2.000 i 10.000 km , dos de cada deu fan més de 10.000 km i únicament un de cada deu fa servir la moto per fer menys de 2.000 km anuals. La combinació entre ciutat i carretera continua sent la prioritària per a un 63% d’enquestats. Els trajectes curts –entre 20 i 40 minuts– són els més habituals per al 35% dels conductors de motos. El 22% fan recorreguts de menys de 20 minuts (quatre punts més que l’any passat) i un 27%, de més d’una hora (tres punts menys que l’any passat).