Skip links

La recaptació efectiva de l’impost de CO2 ha estat tan sols d’un 57% del previst

Fecavem sempre s’ha oposat a l’impost del CO2 per gestionar-lo amb molts errors de tramitació que va provocar, perquè la societat no va poder entendre d’on venia derivat el càrrec i perquè la recaptació final no s’ha invertit en l’envelliment del parc mòbil o l’aposta per l’eletrificació dels automòbils. Però les xifres oficials també constaten tot el que com a Patronal ja advertíem. Així, ara hem sabut que al tancament del 2021, la recaptació líquida va ser de 37,5 milions d’euros, quan l’import previst era de 66 milions d’euros.

L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat la memòria 2021 i informa de les dades sobre l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de motor. Per a l’Agència, es tracta del primer tribut propi que ha comportat una tramitació massiva i la implementació d’un nou model de relació amb la ciutadania íntegrament telemàtic, facilitant la tramitació en línia, amb la incorporació de noves funcionalitats a la seu electrònica i la simplificació del accés a alguns tràmits. Tot i que, tal com els mateixos usuaris van denunciar públicament, la gestió va ser defectuosa.

D’altra banda, les dades facilitades posen de manifest un esforç titànic de recursos econòmics i humans. Des de Fecavem, hem advertit en altres comunicacions, de la contrapartida suportada: el greu impacte que té a l’activitat sectorial catalana, que es concreta amb dues dades molt rellevants. La primera, el 2014, el canal empresa representava un 20,6% i el de lloguer un 4,3% i la tendència d’ara és una baixada sense precedents. Així doncs, el primer semestre van representar un 8,63% i un 2,6% respectivament. Per tant, ara, amb les xifres a la mà i el resultat del primer any de recaptació tancat, ja tenim un indicador de pes: el 2021 tanca amb una recaptació del 57% del pressupostat.

L’impost, en xifres

 • Nombre de turismes, furgonetes i motocicletes afectats: 4 milions de vehicles.
 • Contribuents obligats: 3.913.473.
 • Liquidacions notificades: 2.268.834.
 • Import de les liquidacions notificades: 65.969.630 euros.
 • Recaptació líquida: 37,5 milions d?euros.
 • Percentatge de la recaptació abans de finalitzar el termini de pagament voluntària: 57%.
 • Xifra d’usuaris que han accedit al frontal en línia de tramitació: 1.155.228.

Impacte en el funcionament de l’Agència Tributària

 • Més personal. La plantilla estructural 2021 de l’Agència ha crescut en 41 persones: 799 efectius estructurals (758 l’any anterior).
 • Més càrrega administrativa: l’increment interanual de visites en línia va ser del 138%, sobretot per aquest impost.
 • Més dubtes del contribuent: la xifra de consulta pels canals telefònic i presencial i mitjançant el formulari de contacte a la seu electrònica: 129.082 persones. El nombre de trucades ateses: 275.649, 85.141 de les quals (31%) han estat sobre l’impost del CO. També s?han registrat 2.12.218 pagaments automatitzats de l?impost del CO2.

La gestió del cens de vehicles de Trànsit

L’experiència adquirida després del primer exercici de liquidació de l’impost va fer palesa la necessitat d’ampliar i aclarir les dades del cens. Les dades facilitades inicialment eren insuficients per a la gestió i, el mateix any 2021, es van incorporar noves fonts de dades referents als moviments i transaccions pròpies dels vehicles (fitxers provinents de la Direcció General de Trànsit) per obtenir una visió més completa de la situació de cada vehicle. Per això, amb vista a l’exercici següent, s’han proposat aprofundir en la cooperació amb la DGT, en relació amb la millora en l’intercanvi d’informació.

Informació al contribuent

Al llarg de tot el 2021 cal destacar que es van desplegar accions de comunicació i difusió de la campanya, a través de diversos canals (seu electrònica de l’ATC, landing impostco2.gencat.cat, xarxes socials, TV, ràdio, premsa en paper i digital , correu electrònic, pantalles del gestor de cues de les oficines, intranet) i la creació dels continguts per a formats diversos: elaboració de notícies, comunicats, tuits, redaccionals, díptics, cartells, infografies, anuncis, banners, briefings de spots i vídeos , butlletins interns i externs, etc.

Detall dels passos necessaris per a la gestió de l’impost del CO2

Per implementar l’impost s’han seguit els processos següents:

 • Publicació assistent virtual al contribuent
 • Publicació del simulador
 • Càrrega del prepadró
 • Generació i aprovació del padró provisional
 • Gestió d’al·legacions
 • Generació i aprovació del padró definitiu
 • Generació dels documents de liquidació
 • Envío de las notificaciones.

Amb vista al proper any, aquest 2022, es genera un nou procés: la gestió de la via executiva per intentar fer líquids els 28,5 milions d’euros pressupostats inicialment.