Skip links

La Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona presenta nova estratègia de distribució

La Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) és clau en la cadena de subministrament, on participen molts actors i es generen interrelacions de caràcter global donant servei als establiments i als consumidors a través de diferents models.

Es desenvolupa principalment a través d’agents privats i representa un sector altament variat, amb una gran diversitat de cadenes de subministrament. La DUM és una activitat essencial pel sosteniment de la vida urbana ja que dona suport a la majoria d’activitats i serveis que tenen lloc a la ciutat. A més, té un impacte important en termes d’ocupació, tant a la ciutat com en l’àmbit metropolità.

En paral·lel, també pot ser en alguns casos, una activitat amb un impacte a nivell d’emissions, soroll, seguretat viària, indisciplina i ocupació de l’espai públic. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme una Estratègia per a la distribució urbana de mercaderies a Barcelona (DUM) 2030.
Per elaborar les bases de l’Estratègia Barcelona 2030, s’ha fet un diagnòstic sobre la realitat i l’impacte que aquesta activitat té sobre la ciutat de Barcelona.

Un dels punts analitzats és com la irrupció de l’ecommerce ha modificat els models de distribució tradicional i l’increment d’aquest tipus de demanda en dos anys ja arriba al 44,6%, on les furgonetes i els camions representen el 23% del total del trànsit de la ciutat.

Considerem indispensable el nostre punt de vista. El Gremi del Motor participa en les taules de treball, doncs el propòsit dels seus socis és oferir solucions de mobilitat a la ciutadania i les empreses i d’entre aquests darrers, als transportistes.

Per saber més de la nova estratègia municipal, cliqueu l’enllaç.