Skip links

Reunió del president Roura i el Conseller Tremosa per la Covid

El president de Fecavem, el Gremi del Motor i UPM, Jaume Roura, s’ha reunit aquest matí, de forma telemàtica, amb el Conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, el Secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, i el secretari General del Gremi del Motor, Joan Blancafort. L’objectiu ha estat traslladar què necessita i quines sinèrgies ha de marcar el sector de l’automoció i el metall amb el Govern.

Des de Fecavem, destaquem el coneixement del conseller Tremosa sobre la realitat europea per haver estat eurodiputat i del sector industrial, així com la seva predisposició a col·laborar en tot el que sigui de la seva competència per donar-nos el seu suport.

Aspectes més destacables del sector i les nostres peticions al Conseller:

 1. Mentre duri la pandèmia, les mesures governatives per protegir la salut s’han de prendre atenent l’impacte en l’activitat econòmica i en l’ocupació.
 2. El sector d’automoció ofereix als seus clients solucions de mobilitat privada i pateix un tracte incomprensible per part de l’Administració que cal corregir. A nivell estatal es manté una estreta col·laboració pública i privada, posant en valor la seva aportació econòmica en l’ocupació i l’impacte en l’exportació i investigació i recerca. En canvi, els Ajuntaments dels grans municipis, com el de Barcelona, persegueixen el vehicle privat escudant-se en l’ impacte de la qualitat de l’aire i la salut de les persones.
 3. L’automoció travessa un moment disruptiu i la tendència dels nous vehicles són l’electrificació, l’autonomia per seguretat introduint sistemes avançats de detecció automàtica (ADAS), el vehicle d’ús compartit i connectat. Les directives europees i les lleis nacionals
  marquen un horitzó 2040 amb zero emissions mediambientals. Per assolir-ho, el sector de l’automoció requereix el recolzament públic per superar aquest repte.
 4. Pels concessionaris, la manca de seguretat jurídica és el principal obstacle que ens trobem en la nostra activitat. Cal disposar d’unes relacions comercials justes pels fabricants i concessionaris, per tal que puguin innovar, transformar els seus models de negoci i implementar els nous serveis. Per assolir la seguretat jurídica, és imprescindible la regulació del sector.
 5. La fiscalitat actual no respon a la realitat del mercat ni està alineada amb els objectius mediambientals. Aquesta situació es veurà agreujada per l’entrada en vigor de la normativa de mesura d’emissions WLTP a partir de l’any vinent. Demanem que s’avanci cap a una reforma integral de la fiscalitat, que eviti la fragmentació reguladora, agreujada per l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni, així com la imposició de nous gravàmens, redistribuint integralment la càrrega fiscal per gravar l’ús dels vehicles. Especialment els més antics i contaminants, en lloc de la simple propietat del vehicle. Reiterem que es deixi sense efecte
  l’Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles fins superar la pandèmia.
 6. Demanem suport a la continuïtat en els incentius per a la renovació de parc. Els incentius MOVES i RENOVE 2020 per a la renovació i descarbonització del parc, cal que mantinguin continuïtat en el temps. El compliment de les normatives d’emissions, així com la consecució
  de la descarbonització de l’oferta i del parc passa per l’establiment d’esquemes d’incentius estables, més enllà dels cicles polítics.
 7. Hem de canalitzar el Pla Europeu de Recuperació pel sector. Per superar la pandèmia, cal impulsar una gran aliança publico-privada que canalitzi de manera òptima i eficaç els fons europeus, per poder assolir els estàndards verds i digitals que ens permetin ser els referents de la nova mobilitat, digital i sostenible. Cal aprofitar la gran capil·laritat del sector per transformar els serveis de mobilitat al conjunt de la ciutadania, especialment en els entorns més despoblats. Cal impulsar l’educació, el coneixement i formació en el sector de l’automoció, mitjançant un Programa de Capacitació i Atracció del Talent.