Skip links

Segell de Garantia Fecavem amb la garantia de mesures Covid

Per aquelles empreses que vulguin potenciar i transmetre als seus clients, personal i col·laboradors una imatge de rigor adoptant un protocol per al control de la Covid-19 en els seus establiments i productes (vehicles, accessoris, recanvis i equipaments), ICDQ Group i el Gremi del Motor, han convingut oferir als socis el segell de confiança µBioFree®.

ICDQ certificarà i assistirà al client durant l’any i farà comprovacions aleatòries del compliment del protocol implantat. La validesa de la certificació és anual i haurà d’anar-se renovant amb aquesta periodicitat. Les condicions econòmiques acordades ens les podeu sol·licitar a través de gremi@gremidelmotor.org. S’ha de tenir en compte que per establiment es considera cada emplaçament físic i no és per agremiat o marca d’un mateix propietari.

Manual sencer

Què ens aporta?

Control de càrrega microbiològica en establiments desenvolupant per l’Institut de Certificació amb els següents objectius:

  • Limitar la possibilitat de contagi entre les persones
  • Limitar el contagi a través de superfícies contaminades
  • Evitar la propagació a l’aire dels microorganismes

Requisits del protocol

En l’elaboració d’aquest protocol s’han definit una sèrie de requisits que detallem a continuació.

1. Lideratge: La direcció del negoci ha de ser la principal interessada i compromesa amb la seguretat microbiològica dels seus negocis o establiments.

2. Anàlisi de Riscos i mesures de control: Determinació de perills, avaluació dels riscos així com dels punts / mesures de control.

3. Plans d’Acció i d’operació: aquests establiments han de tenir plans de control sobre instal·lacions i espais així com plans de control Organitzatius.

4. Monitorització de resultats. El seguiment ha de ser continu perquè el protocol tingui efectivitat.

Qui és ICDQ?

ICDQ és l’empresa líder en el sector de certificats internacionals en espais de control biològics adscrit al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), i compleix les següents normes:

UNE 100012:2005 Higienització de sistemes de climatització
UNE 171330 Qualitat ambiental en interiors
UNE 171350:2016 Qualitat ambiental en interiors i d’hostaleria
UNE-EN 16798-1:2020 Eficiència energètica dels edificis
UNE-EN 16798-3:2018 Eficiència energètica i ventilació dels edificis no residencials

Més informació