Skip links

Una altra mirada, per Joan Blancafort

Setembre: mes clau per a les ajudes a la compra de vehicles

Els plans d’ajuda públics a la compra i els incentius fiscals han demostrat ser un bon impuls a la necessària renovació del parc mòbil. La renovació del parc és una assignatura pendent al nostre país. Durant l’any 2019, vam arribar pràticament als 5,4 milions de vehicles a motor en circulació per les carreteres catalanes. Això representa un 1,08% més que l’any anterior, el 2018. L’edat mitjana del parc espanyol però, se situa en un 12,6% i continua envellint. Per tant, urgeix corregir aquesta tendència. El 62,9% dels turismes en circulació tenen més de 10 anys, un indicador que posa de manifest aquesta realitat.

A més, per fer front a la frenada d’activitat derivada de la COVID-19, els plans d’ajuda estatals juguen un paper molt rellevant. Aquestes ajudes posen de manifest la voluntat de l’Administració Pública amb un dels sectors més productius de l’activitat econòmica i treballar conjuntament, sobretot perquè facilita al ciutadà una solució efectiva a la seva necessitat de mobilitat, un fet incontestable veient que el número d’unitats del parc i la mitjana de turismes per habitants continuen pujant.

Des de la Patronal catalana de la distribució d’automoció, Fecavem, hem valorat de manera molt positiva que l’Estat espanyol impulsi els plans d’ajuda Moves II i Renove 2020. Ara bé, tan important com les pròpies ajudes és també que l’interval de temps transcorregut entre el seu anunci i el registre de les peticions sigui el menor possible. Finalment, aquest mes de setembre s’obriran el registre de les ajudes dels dos plans esmentats. Per una banda, la Generalitat s’encarregarà del registre de les ajudes del Moves durant la primera quinzena de mes i el Gobierno de España farà el mateix amb el registre del Renove dutant la segona quinzena.

No podem esperar més temps. Tenim la certesa que no hi haurà els problemes de les edicions anteriors perquè les dotacions econòmiques dels dos plans són àmplies però és convenient materialitzar els registres el més ràpid possible per evitar acumulacions d’expedients de tramitacions, com passa malauradament amb les inspeccións tècniques de vehicles postcovid.

Les ajudes de l’AMB

Acabo fent referència a les ajudes per a la renovació dels vehicles de transport urbà de mercaderies que impulsa l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Els autònoms que no superin el llindar dels 30.000€ anuals de rendiment de l’any vençut poden gaudir d’aquesta oportunitat i per tant renovar el seu vehicle. A més, obre l’accés al mercat a noves fòrmules de transport amb bicicletes i tricicles de càrrega d’última milla, operadors en format empresa, cooperativa, fundacions, etc. Valorem positivament aquesta iniciativa però estimem que el llindar és massa baix i no permet accedir a les ajudes als transportistes professionals integrats en cooperatives o empreses. I més si tenim en compte que no hi ha  en funcionament encara plataformes per organitzar les operacions de transport d’última milla.

Joan Blancafort, Secretari General del Gremi del Motor