Skip links

Antoni Belmonte, president d’Astave: “La necessitat del transport privat es inherent als drets de les persones”

En l’entrevista de la revista Infogremi del mes de gener, entrevistem a Antoni Belmonte, president de l’Associació Empresarial de Tallers de Reparació i Venedors d’Elements (ASTAVE) de Tarragona. ASTAVE és una associació de caràcter gremial que representa a les empreses de les activitats dedicades a la venda i reparació de vehicles de la província de Tarragona. Agrupen i representem al CCAE 45, inclosa la representació en l’àmbit de la negociació col·lectiva.

Quin estat de salut gaudeix en aquests moments l’automoció catalana i tarragonina concretament?

Des de la vessant comercial, les dades de vendes continuen en la mateixa evolució positiva dels darrers anys, encara que seguim patint el desconcert al que estan sotmesos els possibles compradors per tot el “soroll” encoratjat des de l’estament polític. Hem refereixo a la tipologia de les motoritzacions i les normes d’ús limitatiu del vehicle privat. En tot cas, destacaré l’increment de vendes dels vehicles d’ocasió.

Des de la vessant de l’activitat del taller, les dades d’hores venudes ens porta a parlar d’optimisme, però la rendibilitat es un altra cosa. Però també, la preocupació per la manca de professionals que estem patint cada vegada de manera més accentuada.

Cada província i fins i tot comarca té les seves peculiaritats. Creieu que l’òptica administrativa és massa centrista des de Barcelona, en què us diferencieu i us agradaria que us escoltessin més?

Sens dubte es massa centrista des de la perspectiva de les empreses i dels ciutadans. El problema radica en el fet que la classe política -els d’aquí i els d’allí- no ho perceben així.

La diferència entre els territoris no es significativa. En tot cas la província de Tarragona es caracteritza pel contrast sectorial existent: turisme i química més indústria. Respecte al que ens agradaria que ens escoltessin; el que ens agradaria es que fessin cas al parer de les pimes i de les microempreses, que som els que generem el percentatge més gran d’ocupació. Però això segur que es idèntic al que desitgen els empresaris de tota Catalunya i de tot l’Estat.

El transport privat a Tarragona és una autèntica necessitat?

Sí, és una autèntica necessitat. A més, aquesta necessitat no pot quedar esbiaixada per una futura millora del transport públic -actualment insuficient-. La necessitat del transport privat es inherent als drets de les persones. Prou de manipulació.

Venim d’un saló ocasió molt bo que ha tancat amb unes xifres que han millorat les del 2022, amb un 25% més de cotxes venuts. Palpeu aquest boom del vehicle d’ocasió?

La nostra província s’ha caracteritzat els darrers anys per uns resultats  en la venda de vehicles d’ocasió molt rellevants. Atesa la constant falta de rigor polític envers l’automòbil i el debat que han volgut genera sobre les  motoritzacions, crec que en els propers anys continuarà creixent la venda d’aquest tipus de vehicle.

I a nivell de motor de combustió, és una de les grans preguntes més reiterades pels clients finals de la distribució?

Els clients i els que no poden ser clients -perquè sembla que els han inoculat que quan condueixen estan destruint el planeta- estan immersos  en un trencaclosques de difícil solució.

Per què és tant important tenir una patronal com FECAVEM que representi els interessos comuns de tota Catalunya i del nostre sector?

Per un motiu molt simple. Si nosaltres, les empreses d’automoció, no defensem l’automòbil i el dret del ciutadà a l’ús privat del vehicle, ningú ho farà.

Ja que iniciem any, quines demandes feu i quin desig demaneu per aquest 2024?

Que les diferents Administracions escoltin als que som part fonamental de la societat: els empresaris. Els que creem llocs de treballs en mitjanes i petites pimes, i en microempreses. I, en darrer terme, no ens ofeguin amb impostos, taxes i obligacions amb impactes econòmics de vegades inassolibles.