Skip links

El BBVA publica els principals missatges econòmics pels anys 2024-25

En el darrer Automobile Talks celebrat el passat mes de gener, va intervenir Juan Ramon Garcia, economista principal de la unitat d’Espanya i Portugal del BBVA Reesarch i expert analista en el mercat de treball i consum. Posteriorment a l’esdeveniment, el BBVA ha actualitzat i completat l’anàlisi econòmic de les dades corresponents als exercicis 2024 i 2025 que trobareu aquí. Una informació útil per a les projeccions econòmiques i de gran interès per a les empreses del nostre sector.

A grans trets, l’economia el 2024 comença, en general, molt millor del que s’esperava fa un any. Perquè acabi sent un any millor del que es preveia uns trimestres enrere, cal que els riscos que amenacen l’economia mundial no es materialitzin.

Punts clau

  • El 2024 serà de lleugera desacceleració econòmica a les economies avançades i a la Xina, compensada pel creixement de la resta de països emergents, que permetrà que el PIB mundial creixi un 3%, igual que el 2023.
  • Els EUA hauran tancat el 2023 amb un creixement del PIB un punt per sobre del previst fa un any. Les expectatives són menys favorables i s’espera que el PIB creixi un 1,5%, amb una taxa d’inflació apropant-se gradualment a l’objectiu de la Reserva Federal (Fed), però sense que es materialitzi la temuda recessió pronosticada fa un any. La Fed podria començar a baixar els tipus d’interès a la primavera i situar-los, fins i tot, per sota del 4,75% a finals de l’any que ve.
  • A la zona de l’euro, les previsions del 2023 es van apropar més a la realitat. És cert que l’any va començar amb una economia que aguantava millor del que estava previst la crisi energètica. Però la situació d’estancament ha acabat arribant, encara que més tard del que s’esperava. El creixement del 2023 rondarà les 4 dècimes, mig punt més del que s’anticipava fa un any, amb una recuperació que també s’endarrereix. Per al 2024, un creixement del PIB del 0,7% a la zona de l’euro.
  • Espanya ha acabat el 2023 creixent un 2,4%, el doble del previst fa un any. Sobretot, pel bon comportament del turisme, una política fiscal expansiva (en part relacionada amb el cicle electoral, com mostra l’evolució de l’ocupació pública els primers mesos de l’any), i perquè el creixement de finals del 2022 i la primera meitat del 2023 va superar àmpliament les expectatives.
  • Tot i que la desacceleració de la resta d’Europa s’ha deixat sentir a Espanya, l’economia ha aguantat molt millor i el creixement de la segona meitat de l’any ha estat prop de l’1,5%, la mateixa taxa que s’espera per al conjunt del 2024 .