Skip links

El BOE anuncia els nous requisits de les plaques de matrícula

El BOE ja ha introduït les novetats per a vehicles de motor i remolcs. El passat 23 d’octubre es va publicar al BOE un nou Reial Decret, el RD 885/2020, que afecta els fabricants de plaques de matrícula i també als manipuladors (empreses o negocis autoritzats per manipular les plaques, com distribuïdors, concessionaris i tallers).

El Reial Decret estableix els requisits per a la comercialització i posada en servei de plaques de matrícula per a vehicles de motor i remolcs, i pel qual es modifica el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.


Així doncs, es va aprovar el 6 d’octubre de 2020 en el Consell de Ministres i es va publicar al BOE el passat 23 d’octubre. Aquest nou Reial Decret porta canvis per a les empreses de fabricació i venda de matrícules de material plàstic o acrílic. I també afecta a tot aquell amb autorització per manipular plaques, és a dir gravar les matrícules, com el recanvista, el concessionari i el taller.

La normativa introdueix una sèrie de canvis que afectaran tant el món de la postvenda com el de la concessió. Hi ha una nova reglamentació i aquesta ha de ser respectada pels fabricants i els manipuladors:

Quines són les novetats?

  1. AUTO-CERTIFICACIÓ DEL FABRICANT: abans el fabricant estava obligat a homologar les plaques de matrícula. Ara serà ell mateix qui s’autocertifiqui, eliminant d’aquesta manera el control previ per part de l’Administració i sent els fabricants de les plaques de matrícula els responsables del producte que posen al mercat.
  2. DIGITALITZACIÓ DEL REGISTRE: el segon dels canvis serà l’obligació dels manipuladors a portar un registre digital o telemàtic de les plaques de matrícula, que ells confeccionen i transmetre-ho al Registre General de vehicles de la DGT. Fins ara, aquesta obligació passava per dur a terme un registre en paper disseminat per cada establiment. Durant l’any 2021, els fabricants tindran temps per adaptar-se.
  3. INSCRIPCIÓ DE FONS: a partir d’ara estarà permès inscriure fons en les matrícules amb motius geomètrics, per exemple, i també es permetran les vores.
  4. NOVES PLAQUES: es creen tres nous tipus de matrícula, una per a quadricicles llarga, una altra per a ciclomotors llarga i una altra pels vehicles històrics ciclomotors.
  5. REGISTRE DEL MANIPULADOR: se simplificarà i és el fabricant qui gestionarà l’alta o baixa dels manipuladors en el Registre de Vehicles de la DGT.
  6. DESTRUCCIÓ DE PLAQUES SUBSTITUÏDES: què passarà amb les plaques gravades que hagin de ser substituïdes per noves? Qui les destrueix? Per seguretat, segueix sent necessari destruir les plaques gravades que hagin de ser substituïdes. La norma ho clarifica i ara seran els manipuladors qui asseguraran la seva destrucció, excepte en cas de robatori o pèrdua.
  7. OCR: les noves plaques garantiran la identificació i captura de caràcters pels sistemes de captació de imatges de les autoritats del Trànsit.

Conseqüentment, preveiem que els fabricants dotaran als seus manipuladors de les eines necessàries per afrontar aquest esmentat procés de digitalització.