Skip links

Fecavem celebra la decisió del Govern català de congelar les tarifes de l’impost CO2

Us informem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un nou Decret llei de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer, amb l’objectiu de pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. Ens referem a l’àmbit tributari i als tributs que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya. Pel que fa a l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles, es mantenen les tarifes aplicades el primer any d’implantació de l’impost i no s’aplicarà, per tant, l’increment que estava previst per llei enguany (exercici 2021).

Conclusions de la Patronal Fecavem

La decisió de congelar les tarifes de l’Impost la valorem positivament des de Fecavem, atenent les circumstàncies.
D’acord amb l’article 44 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, l’exercici 2021 es preveia una baixada del llindar d’emissions a partir del qual s’hauria d’aplicar l’impost. En concret, estava previst passar de 120 g/km a 95 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes; i de 160 g/km a 140 g/km en el cas de les furgonetes, la qual cosa es traduïa en un increment de la quota. A més, també s’incrementaven els tipus de gravament marginals corresponents a cada tram de base liquidable.

Ara, amb l’aprovació d’aquest nou decret llei, les tarifes de l’exercici 2020 (que es va liquidar el 2021), es mantindran per a l’exercici actual, meritat en data 31 de desembre del 2021 i es liquidarà entre l’1 i el 20 de novembre d’enguany. Per tant, d’acord amb aquest decret, les tarifes en vigor per a l’exercici 2021 són les següents:

A) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e (turismes i motocicletes)

B) Vehicles de la categoria N1 (furgonetes)

L’executiu català ha pres aquesta decisió davant l’escenari d’incertesa que està tenint sobre l’economia l’alta inflació, provocada per l’alça en els preus de l’energia, la situació a Ucraïna, els efectes de la COVID-19 a les llars catalanes, i per afavorir una transició adaptada a les condicions socioeconòmiques.

El nou decret llei, que encara no està publicat, inclou tres articles i dues disposicions finals. Entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Reiterem que és positiu ja que encara que manté la vigència de l’Impost, congela una pujada que havíem anunciat des de Fecavem i el Gremi del Motor que era excessiva.