Skip links

Coneix els nous models de contracte de compravenda de vehicles

Amb el repte de protegir al consumidor, l’any 2019, la Unió Europea va aprovar dues directives europees ampliant la seva cobertura en les operacions de venda i prestació de serveis. El mandat de la Unió Europea és que els Estats membre incorporessin aquesta major protecció a la seva normativa i obria la porta a ampliar-la.

La protecció del consumidor és un dels objectius clau de la Unió Europea perquè entén que en les operacions de venda i prestació de serveis de les empreses, es produeix un desequilibri i considera que la part més feble és el consumidor i cal protegir-lo. De fet, i amb aquest mateix propòsit, les oficines públiques de consum i les associacions de consumidors assessoren als consumidors en les seves consultes i queixes.

El govern espanyol ha incorporat les directives mitjançant el RDL 7/2021, amb una transposició amb un marcat caràcter proconsumidor i ampliant les cobertures previstes en la normativa europea. En aquesta redacció, les associacions més representatives dels empresaris amb prou feines hi han participat.

Més recentment i, a punt d’exhaurir el termini obligatori de transposició, el govern català també ha transposat la directiva mitjançant el DL 27/21 amb una novetat sorprenent i és que la directiva europea articula la protecció del consumidor quan compra a un establiment comercial, a Catalunya s’ha anat molt més enllà i resulta que aquesta protecció el govern l’estén de forma generalitzada.

I com afecta tot això als professionals del motor? Doncs en poques paraules: assumint major responsabiltiat i la seva derivada, amb majors costos. Per això i per fer front a aquest nou marc legal, ara més que mai és important formalitzar les operacions de compravenda de vehicles amb el màxim rigor. 

Fecavem i el Gremi del Motor han facilitat entre els seus socis, els models de contracte de compravenda. Diferenciem les vendes comercials celebrades amb un consumidor dins l’establiment comercial, de les celebrades fora de l’establiment comercial protegides amb el dret de desistiment. I en tercer lloc, i per la resta d’operacions de compravenda, hem actualitzat el seu contingut.

Des de la nostra entitat insistim que és molt important actuar de manera preventiva. La  legislació permet pactes de mutu acord en el clausulat del contracte. I si el professional no ho fa o ho fa incorrectament, el pes de la llei recau damunt d’ell, doncs el text legal beneficia el consumidor. En fi, ara més que mai, l’empresari ha de protegir els seus legítims interessos documentant correctament les seves vendes