Skip links

Consideracions de Fecavem sobre el nou pla del Govern pels vehicles amb etiqueta groga a la ZBE

David Mascort, l’actual conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha donat a conèixer el nou Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027, a punt per a l’aprovació del Govern. Us enllacem amb la seva nota de premsa.

D’aquesta manera, es preveu que el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovi en les pròximes setmanes com a Decret Llei sobre el Pla de Qualitat de l’aire, entenem que abans de convocar eleccions i en aquesta modalitat de Decret que dona l’excepcionalitat perquè sigui d’aplicació immediata el dia següent. Una pràctica que també veiem com l’actual Govern d’Esquerra està aplicant en altres matèries, com l’habitatge, d’ençà que va convocar les eleccions del proper 12 de maig.

La primera consideració que donem des de Fecavem és que cal posar de relleu la magnitud de l’impacte d’aquesta norma, que afecta a un 29,1% del parc de turismes amb etiqueta groga i un 25,3% del parc sense distintiu ambiental. Acompanyem aquest quadre resum cedit per la patronal espanyola Faconauto, tal com subratlla l’afectació a dos milions d’unitats de turismes.

En paral·lel, advertim de l’efecte immediat d’aquestes restriccions que impacten directament a la ciutadania i els comerciants del sector, doncs els vehicles perden potencialment valor de mercat. Sobretot perquè no és la primera vegada que es produeix aquest anunci.

Recordem que estem a les portes de les eleccions i sorprèn l’anunci, després de les discrepàncies sorgides amb l’AMB i l’Arc Metropolità. Demanem que en la presa de decisions d’aquest impacte tan rellevant, es prenguin decisions de consens i sense presses electoralistes.

Per aquesta àmplia afectació ciutadana, demanem suport als potencials afectats en forma d’un pla d’ajuts vinculats a la retirada obligatòria de vehicles de motor amb etiqueta B o sense distintiu ambiental, posant com a referència el pla aprovat en la CCAA de Galicia, amb ajudes directes que oscil·len entre els 3.000€ i 4.000€ per la compra de turismes o vehicles comercials lleugers nous o seminous, amb increments addicionals per a famílies nombroses, persones amb discapacitat o famílies vulnerables.

Finalment, hi ha dues referències tècniques a les que hem de fer referència obligada, doncs la mesura penalitza, en primer lloc, els vehicles dièsel amb etiqueta groga B  i en canvi no els benzina, que tenen molts més anys d’antiguitat. I en segon lloc, l’ús de turismes diesel que compleixen la normativa d’emissions Euro V -posats en circulació per primera vegada fins al 2016-, que no superen la mitjana d’edat del parc mòbil en el moment d’entrar en vigor la restricció. 

Informació de les afectacions a la mobilitat i els vehicles de motor

El nou Pla abasta tota Catalunya i estableix 170 actuacions en l’àmbit de la mobilitat, entre les quals destaquen:

·       Regulació de les zones de baixes emissions (ZBE)

·       Establiment de mesures addicionals per a 12 corredors de mobilitat estratègics

·       Actuacions en casos d’episodis d’alts nivells de contaminació

Restriccions d’accés a vehicles de motor en les Zones de Baixes Emissions (ZBE)
En les poblacions de +50.000 habitantsEn les poblacions entre 20.000 habitants i 50.000 habitants
A partir de la seva implementació, les restriccions d’accés afecten tots els vehicles sense etiqueta.Abans de l’1 de gener de 2026, les restriccions d’accés a les ZBE han d’incloure tots els vehicles sense etiqueta
Abans de l’1 de gener de 2026, quedarà restringida la circulació a tots els vehicles dièsel amb l’etiqueta B (groga) quan s’activin avisos per contaminació per NO2L’1 de gener de 2028, la restricció ja serà permanent per a tots els vehicles amb l’etiqueta groga.Els dièsel amb l’etiqueta B es restringiran quan s’activin avisos per contaminació per NO2 abans de l’1 de gener de 2028

Estableix criteris comuns per a la implementació de les ZBE en els municipis, però les ordenances municipals podran, segons les característiques del seu àmbit territorial i la situació de contaminació atmosfèrica, establir un calendari més restrictiu, determinar períodes transitoris menors o reduir el nombre màxim d’autoritzacions temporals diàries.

Excepcions previstes

Vehicles que no compleixin els requisits ambientals i excepcions com ara

  • Serveis d’emergència i essencials.
  • Trasllat de persones amb malalties o discapacitats o les persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres. 
  • Ús per part de persones amb ingressos inferiors a certs llindars. 
  • Les persones residents, durant un termini d’un any des de la implantació de la ZBE, podran accedir a la ZBE del seu municipi fins a un màxim de 52 dies a l’any.
  • Les furgonetes i vehicles implicats en la distribució de mercaderies sense etiqueta tenen un període màxim d’exempció de tres anys.