Skip links

Evolució favorable del mercat d’ocasió a Catalunya

En l’acumulat del 2023, particulars i empreses han adquirit un 24% més que en el mateix període de l’any anterior, totalitzant 187.103 automòbils de turisme.

Segons dades facilitades per MSI a Fecavem, s’han formalitzat a Catalunya 187.103 operacions de compra, un 24% més que en el 2022. S’ha produït un canvi de tendència respecte a l’any 2021, quan es va produir una baixada del -6%. A l’any 2021 s’havien matriculat 161.397 unitats. Hem de destacar que el número d’operacions d’aquest mes és el més alt des de l’any 2018, com es pot comprovar en el gràfic de sota.

Barcelona és la província que presenta una pujada percentual més important, concretament un 25%, que corresponen a 124.001 unitats. S’ha produït un canvi de tendència respecte a l’any 2021, quan es va produir una baixada del -7%. A l’any 2021 s’havien transferit 107.039 unitat. El número d’operacions d’aquest mes és el més alt dels darrers 6 anys.

Girona puja un 22% (23.444 unitats), Lleida puja un 20% (13.662 unitats) i Tarragona puja un 22% (25.996 unitats). Si fem referència al darrer mes de juliol, particulars i empreses han adquirit un 36% més d’automòbils de turisme que en el mateix període de l’any anterior.

S’han formalitzat a Catalunya 30.759 operacions de compra, un 36% més que el mes de juliol del 2022. S’ha produït un canvi de tendència respecte a l’any 2021, quan es va produir una baixada del -6%. A l’any 2021 s’havien matriculat 24.037 unitats. Hem de destacar que el número d’operacions d’aquest mes és el més alt des de l’any 2018, com es pot comprova en el gràfic inferior.

Barcelona és la província que presenta una pujada percentual més important (quatre punts per sobre de la mitjana catalana), concretament un 40%, que corresponen a 20.983 unitats. També s’ha produït un canvi de tendència respecte a l’any 2021, quan es va produir una baixada del -8%. A l’any 2021 s’havien matriculat 16.261 unitats.

El número d’operacions d’aquest mes és el segon més alt dels darrers 6 anys. El supera el mes de juliol de 2020, quan es van matricular 22.227 unitats. Girona puja un 24% (3.431 unitats), Lleida puja un 38% (2.185 unitats) i Tarragona puja un 32% (4.160 unitats).

Les operacions de vehicles comercials lleugers usats acumulen una pujada del 20% durant el 2023

En l’acumulat de l’any, les vendes de vehicles comercials lleugers destinats al mercat català pugen un 20%, amb un total de 33.519 unitats. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 20% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és de 62%. A Girona puja un 24%, a Lleida puja un 22% i a Tarragona puja un 16%. Els vehicles comercials lleugers marquen també el millor acumulat anual dels darrers sis anys, com es pot comprovar en el quadre inferior.

En el que portel del mes de juliol, les operacions de vehicles comercials lleugers usats pugen un 20%.

En el mes de juliol, els vehicles comercials lleugers destinats al mercat català pugen un 33%. En el seu conjunt, empreses i particulars han adquirit un total de 5.166 unitats.

Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 32% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 63%. A Girona puja un 39%, a Lleida puja un 40% i a Tarragona puja un 30%. Volkswagen Golf i Citroën Berlingo lideren  la classificació dels turismes i vehicles comercials lleugers usats a Catalunya, en el que portem d’any.

Els models d’automòbils de turisme amb major acceptació per les empreses i particulars catalans són el Volkswagen Golf, seguit del Seat Ibiza i el Seat Leon. En vehicles comercials lleugers, el mercat el lidera Citroën Berlingo, Renault Kangoo, seguit de Peugeot Partner. Aquest mateix estudi l’hem fet en el mes de juliol, amb el detall que figura més abaix.

Els models d’automòbils de turisme amb major acceptació per les empreses i particulars catalans són el Volkswagen Golf, amb 1.125 unitats, seguit del Seat Ibiza, amb 1.011 unitats i el Seat Leon, amb 865 unitats. En vehicles comercials lleugers, el mercat el lidera Citroën Berlingo amb 559 unitats, Renault Kangoo amb 330, seguit de Peugeot Partner amb 279 unitats.

Si relacionem vendes d’usats i matriculacions d’automòbils de turisme, continua creixent la ràtio i se situa en 2,7 usats per un de matriculat

Els indicadors que relacionen les compres de turismes usats a Catalunya es situen a favor dels usats a 2,7 d’usats per 1 de nou. A l’any 2022, la ratio va ser de 2,6. A l’exercici 2.021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,4. Creix més el mercat usat que el nou, en la comparativa dels darrers tres anys.

Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,4. L’any 2022 i 2021, aquesta relació va ser de 2,3 i 2,1 respectivament.  Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i Lleida és la província on el mercat d’usats supera clarament al nou.

Anàlisi del mercat per canal d’origen (qui ven)

En aquest informe categoritzem en 4 procedències les operacions: en primer lloc, el canal professional i particular que formalitzen vendes al menor principalment. I el canal renting i rentacar (llogater), que ho fan vendes principalment com a majoristes.

Aquest mes de juliol s’han transferit a Catalunya 30.759 unitats. Les operacions de canals majoristes de  rènting i rentacar creixen de manera notable, però només representen el 6% del total mercat. 586 operacions s’originen en el canal llogater. Al mes de juliol de l’any 2022, es van formalitzar 131. L’increment en els dos canals és notable, però tenen poca incidència en el conjunt d’operacions. Les empreses de rènting van formalitzar 1.136 operacions. Aquestes generalment són entre professionals (majoristes). En el mateix mes de l’any 2022 es van tancar 378 operacions, un increment molt notable, amb poca incidència en el conjunt d’operacions.

Les operacions de canals minoristes creixen de manera notable també i representen el 94% del total mercat restant. Les operacions del canal particular es xifren en 14.137 unitats. Al mes de juliol del 2.022 es fan tancar 10.483 operacions. Les operacions originades per professionals es xifren en 14.900 unitats. Al mes de juliol de 2022 es van tancar 11.543 operacions.

Anàlisi del mercat per canal de destí (qui compra)

En aquest informe categoritzem en 3 tipologies els destins: el canal empresa, llogater i partciular. En el que portem d’any s’han transferit 187.103 unitats i d’aquestes el canal particular són la majoria i sumen un total de 158.098 operacions. Queden per sota de les que es van formalitzar en períodes pre-pandèmia. El canal que presenta una majoria notable és el canal empresa, que suma en el que portem d’any 28.320 unitats.

Un 56% de les operacions de turismes corresponen a vehicles de 10 o menys anys d’antiguitat

Aquest any 2023, dels 187.103 automòbils de turisme transferits a Catalunya, un 55,71% (104236) són de 10 o més anys d’antiguitat. Comparativament amb els 6 anys anteriors, aquest és el percentatge més baix.

Aquest mateix càlcul sobre els 33.519 vehicles comercials lleugers transferits, xifra en un 53% (17.608) són de 10 o més anys d’antiguitat.

De les 14.137 operacions que en el mes de juliol s’han comptabilitzat del canal particular, 10.308 són vehicles de 10 o més anys d’antiguitat i 3.829 ho són de menys de 10 anys.  Aquests 10.308 representen un 73% del total de 14.137 transferits per particulars.

De les 14.900 operacions que en el mes de juliol s’han comptabilitzat del canal professional, 6.046 són vehicles de 10 o més anys d’antiguitat i 8.854 són de menys de 10 anys.  Aquests 6.046 representen un 40% del total de 14.900 transferits per professionals.

Gasolina i dièsel, els sistemes de propulsió que lideren els vehicles usats venuts per a professionals i particulars en el que portem d’any

Les transferències de turismes i vehicles comercials són majoritàriament de vehicles amb motors de combustió. En turismes, a l’any 2023 92 de cada 100 operacions són de combustió (benzina i dièsel). A l’any 2019, n’eren 98 de cada 100, el que posa de manifest que les motoritzacions alternatives guanyen quota de mercat.

En vehicles comercials lleugers, el 95,52% són dièsel i els benzina un 3,40%. 99% dels vehicles comercials lleugers transferits són de combustió. Hem de tenir molt en compte que els vehicles de combustió són els que majoritàriament es comercialitzen usats i tenen un alta acceptació per part dels compradors.

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Autor: Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Fonts i mètode d’elaboració

MSI facilita les adquisicions destinades a particulars i empreses censades a Catalunya (Demanda de VO). Les dades subministrades no informen ni de importacions ni exportacions. L’objectiu de Fecavem és centrar-se en informar del que compren catalans i catalanes. Contràriament, les dades que subministren Faconauto i Ganvam informen de la transferència inicial (OFERTA inicial) i inclouen els canals d’importació-exportació. Els gràfics elaborats per Fecavem que figuren en aquest informe estan publicats a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o.