Skip links

Fecavem posa de relleu que les matriculacions de motor de combustió i alternatius ja s’igualen

Les darreres dades de matriculacions del mes de setembre milloren la tendència actual dels darrers mesos tot i que, el conjunt de Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola. Malgrat tot, hi ha algunes novetats en el cas català que cal posar de relleu com la tendència a igualar els motors de combustió amb la resta i les preferències actuals del client final.

D’una banda, observem com el comportament de les matriculacions de turismes ha millorat aquest darrer mes respecte a l’any anterior i això és positiu, del 2021 al 2022. Però cal posar aquest indicador en el seu context. Continuem amb problemes de disposició i oferta de vehicles. Hi ha concessionaris amb llistes d’espera i frena les dades de matriculacions. El canal particular a Catalunya registra un increment major (6%) que el nacional (2,6%). És una dada satisfactòria pels concessionaris. Però el canal empresa registra una baixada del 9% a Catalunya i en canvi en el conjunt estatal registra una pujada del 19,2%. a Catalunya ja no es matriculen flotes derivat de l’impost d’emissions que ha provocat una fuga massiva d’aquestes empreses. Conseqüentment, aquest indicador baixa. I finalment, el canal de lloguer registra un número de matriculacions de menys de l’1% respecte a l’estatal, un indicador irrellevant.

Catalunya i Espanya estan sotmesos als mateixos condicionants geoestratègics i de conjuntura, però ens afecten de manera diversa. El mercat espanyol de turismes ha experimentat una millora del 12,70%, que atribuïm a la matriculació de vehicles de flota d’empresa com anteriorment hem comentat. Tanmateix, aquest indicador no afecta per igual als diferents territoris espanyols i es beneficien especialment aquells on es matriculen les flotes. El motiu és prou conegut, un impost sobre les emissions que ha deslocalitzat a moltes gestors de flotes i ens trobem que el pes de les matriculacions a Catalunya han patit un sotrac amb un descens que va del 15,7% l’any 2021, fins al 12,9% del 2022.

El mercat de l’automoció pateix la falta de demanda per la falta de confiança dels potencials compradors. La pujada dels subministres, els tipus d’interès alts i l’IPC afecten a la decisió de compra. Aquesta atonia s’està traslladant ara a les matriculacions de motocicletes. Aquest mes han baixat un 6,4% a Catalunya, encara que mantenen un volum de matriculacions acumulades majors que l’any anterior.

Malgrat tot, observem com hem indicat a l’inici de l’informe, una segona derivada. Les matriculacions de vehicles amb motor de combustió respecte les altres formes de motor ja arriben a nivells similars. D’aquesta manera, l’hidrogen o l’electrificació s’obren un camí interessant a tenir en compte.

El dièsel i la gasolina representa el 49,73% i la resta, entre d’altres elèctric o microhibridació, un 50,27%.